Роздрукувати сторінку

Методика навчання німецької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Методика навчання німецької мови – вивчає правила методично грамотної організації процесу передання знань та навичок з німецької мови вчителя своїм підопічним.

Мета курсу Методика навчання німецької мови - розширити теоретичну і практичну базу професійної навчальної компетенції студентів педагогічної спеціальності за методикою викладання німецької мови для підвищення ефективності їх майбутньої професійної діяльності.

курс-Методика-навчання-німецької-мови

Відповідно до поставленої мети, в ході проходження курсу Методика навчання німецької мови видається вирішити такі завдання:

- ознайомити студентів з різними НМК з німецької мови, в тому числі і як другої та сучасними вимогами до оволодіння іноземними мовами;

- навчити студентів складати контрольні та тестові завдання з німецької

мови;

- навчити використанню наочного матеріалу на уроці німецької мови;

- навчити ігровим прийомам роботи зі школярами на уроці німецької мови;

- навчити професійній учительській лексиці.

Для вивчення курсу Методика навчання німецької мови необхідні знання дисциплін: загальна педагогіка, психологія навчання іноземним мовам в школі, теорія і методика навчання іноземних мов.

Спираючись на положення, вивчені студентами в основному курсі німецької, на лекціях і на практичних заняттях основна увага приділяється питанням приватної методики, тобто розкриваються основні закономірності, властиві процесу навчання німецької мови.

Такі структура і зміст курсу дозволяють зв'язати теоретичні положення з конкретними практичними прийомами викладання, а також запобігти повторень в освітленні методичних проблем.

Методика-навчання-німецької-мови

В результаті вивчення курсу МННМ студент повинен:

Знати:

1) актуальну ситуацію з навчальним предметом «Німецька мова» в сучасному загальноосвітньому середовищі;

2) зміст методичних понять «мета», «принцип», «зміст навчання», «планований результат» стосовно навчання німецькій мові;

3) основні засоби навчання, зокрема, особливості діючих НМК для загальноосвітньої школи, а також специфіку НМК з німецької мови як 2-ої іноземної мови.

Вміти:

1) орієнтуватися в структурі основних НМК з німецької мови і аналізувати представлений в них зміст навчання;

2) відбирати і конструювати матеріал, необхідний для проведення уроків;

3) проводити методичний аналіз на основі спостережень уроку німецької мови;

4) застосовувати теоретичні положення для конкретизації планування навчального процесу з урахуванням умов навчання і необхідність комплексної реалізації практичних, освітніх, розвиваючих і виховних цілей;

5) адекватно визначати практичні цілі уроку, правильно їх формулювати і повідомляти учнем;

6) визначати перспективи роботи над темою в системі уроків і конкретизувати загальний тематичний план НМК з урахуванням умов навчання;

7) виділяти в НМК компоненти структури навчального процесу та отримувати наповнення для конкретного уроку;

8) оформляти розгорнутий план-конспект уроку відповідно до методичних вимог.

Володіти:

1) основними прийомами, засобами і організаційними формами, специфічними при навчанні німецької мови;

2) методикою планування і практичної реалізації процесу навчання німецької мови в загальноосвітній школі;

3) технологією комплексної реалізації практичних, освітніх, розвиваючих і виховних цілей уроку.

МННМ

Таким чином, курс Методика навчання німецької мови - хороша можливість по-новому, вже з точки зору вчителя, поглянути на відомі теоретичні положення методики навчання іноземним мовам і, спираючись на досвід роботи в школі, розширити свої знання, доповнити методичні навички і вміння.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!