Роздрукувати сторінку

Національна література, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Національна література – вивчає характерні відмінності національних літератур, особливості та критерії виділення.

Мета освоєння дисципліни Національна література:

- на основі оволодіння традиційними і сучасними концепціями в області літературної компаративістики отримання знань про поняття "національна література", теоретичні і методологічні принципи її виділення;

- формування уявлень про літературну ідентичність і фактори, що її визначають;

- оволодіння методами і прийомами вивчення способів прояву ідентичності в літературі в ситуації множинності літератур;

- формування умінь і навичок аналізу художніх творів у аспекті їх літературної ідентичності.

дисципліна-Національна-література

Дана навчальна дисципліна відноситься до варіативної частини. Освоюється на 1 курсі, 2 семестр. Дисципліна займає важливе місце в системі курсів, орієнтованих на вивчення основної мови і літератури в їх історичному розвитку, співвіднесенні з цивільної історією і культурою.

Для освоєння даної дисципліни необхідні знання, отримані на бакалавраті в процесі вивчення основ порівняльного літературознавства, української та зарубіжної літератур, теорії літератури та основ естетики.

В результаті освоєння дисципліни Національна література студент:

1. Повинен знати:

- критерії виділення національних літератур;

- обсяг поняття "національна ідентичність" і форми її прояву в літературі;

- наукові підходи до вивчення "національної" в літератури.

2. Повинен вміти:

- виявляти форми прояву "національного" в літературних явищах;

- зіставляти ідентичність літератур;

- користуватися науковою і довідковою літературою, бібліографічними джерелами і сучасними пошуковими системами;

- застосовувати отримані знання в науково-дослідній та інших видах діяльності.

3. Повинен володіти:

- прийомами аналізу літературних творів в аспекті національної ідентичності до практичного застосування отриманих знань при вирішенні професійних завдань;

- до усної та письмової комунікації.

Зміст дисципліни:

- Тема 1. Національні літератури як предмет літературної компаративістики. Множинність критеріїв виділення національних літератур.

- Тема 2. Концепції національного в гуманітарних науках XIX-XX ст.

- Тема 3. Національний дискурс як проблема сучасної компаративістики.

- Тема 4. Національні літератури в ситуації глобалізації. Відносність концепту національна література.

- Тема 5. Множинність літератур як предмет літературної компаративістики.

- Тема 6. Національна ідентичність як предмет літературної компаративістики. Методологія вивчення національної ідентичності.

- Тема 7. Діалог міжлітературного в методології порівняльного вивчення національних літератур.

Національна-література

Отже, даний курс націлений на ознайомлення студентів з усією глибиною і проявами поняття національного в літературі, особливостями змісту національних літературних творів.

ІЦ Курсовікс виконує будь-які види студентських робіт, а також має готову базу наукових робіт. Якщо вам необхідна допомога ви можете замовити курсову роботу чи творчий проект з курсу Національна література на нашому сайті або сторінці в контакті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!