Роздрукувати сторінку

Соціологія міста, як навчальна дисципліна

« Назад

Соціологія міста є інтегративною наукою, розкриває соціально-екологічний аспект формування міського середовища проживання людини. В цьому плані стан екології є одним з факторів свідомості та поведінки людини. Вивчення соціології міста спрямовано на створення методик, що дозволяють фіксувати та вивчати цю залежність.

Метою вивчення дисципліни «Соціологія міста» є придбання студентами теоретичних знань про специфіку соціологічного підходу до вивчення міста, про еволюцію соціологічних теорій міського розвитку, типи міст і формування територіальних спільностей, практичних навичок соціологічного аналізу, що дозволяють фіксувати та вивчати залежність поведінки городян від стану довкілля, прогнозування соціальних наслідків своєї професійної діяльності; формування активної життєвої та громадянської позиції.

міське-населення

Дана дисципліна входить до складу загальнонаукового циклу.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни «Соціологія міста»:

- Володіти здатністю і готовністю до активного спілкування в науковій, виробничій та соціально-громадській сферах діяльності; здатністю вільно користуватися українською та іноземною мовами як засобом ділового спілкування; здатністю до активної соціальної мобільності;

- Володіти методами оцінки репрезентативності матеріалу, обсягом вибірок при проведенні кількісних досліджень, статистичними методами порівняння отриманих даних і визначення закономірностей;

- Володіти навичками самостійної науково-дослідницької роботи і роботи в науковому колективі, здатністю породжувати нові ідеї.

Студент в підсумку повинен демонструвати наступні результати освіти:

-- Знати:

- закономірності розміщення населення, темпи і фактори динаміки чисельності міського населення;

- поняття урбанізації як глобального історичного процесу;

- класичні і сучасні соціологічні теорії нерівності в просторі міста, впливу міського середовища на поведінку і взаємини людей;

- основи самостійної науково-дослідної роботи і роботи в науковому колективі.

соціальна-мобільність

-- Вміти:

- працювати з соціологічною літературою та першоджерелами;

- аналізувати основні проблеми міського населення;

- розуміти специфіку взаємовпливу міського середовища і людської спільноти;

- застосовувати отримані знання і методи при вивченні спеціальних дисциплін.

-- Володіти:

- основами методології наукового пізнання;

- здатністю до активної соціальної мобільності;

- готовністю до активного спілкування в науковій, виробничій та соціально-громадській сферах діяльності;

- загально соціологічною культурою.

Для підвищення якості підготовки бакалаврів успішно використовуються в навчальному процесі: мультимедійне відеопроекційне обладнання (відеопроектори, ноутбуки, акустичні колонки, екрани), комплекс відеоапаратури (відеомагнітофони, телевізори, акустичні колонки); комп'ютерна техніка, на базі якої укомплектовані комп'ютерні класи, оснащені сучасними комп'ютерами; комп'ютери в класах об'єднані локальною мережею, сервер підключений до INTERNET через виділений канал. Інформаційні ресурси бібліотеки включають бібліотечний фонд, базу даних, довідково-пошуковий апарат.

Соціологія-міста

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Пирогов С.В., Пивоваров Ю.Л., Житкевич В.В., Третьякова О.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати дипломну роботу чи доповідь з курсу «Соціологія міста» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!