Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Культура усного і писемного мовлення американської англійської мови

Культура усного і писемного мовлення американської англійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Культура усного і писемного мовлення американської англійської мови – вивчає основні види мовленнєвої діяльності і її втілення американською англійською.

До моменту вивчення даного курсу, студенти вже повністю повинні володіти різними видами мовленнєвої діяльності американської англійської мови.

Культура-усного-і-писемного-мовлення-американської-англійської-мови

Головною метою курсу Культура усного і писемного мовлення американської англійської мови є розвиток та закріплення цих навичок з особливим акцентом на застосування всіх отриманих студентами умінь в контексті доречності, краси та етичності застосування американської англійської мови.

Освітньою метою курсу є – навчити студентів адекватно використовувати англійську американську мову для спілкування і вираження своїх думок відповідно до граматичних правил, вимог стилю і регістра, правильно використовуючи лексичне багатство англійської американської мови, а також розуміти усні і письмові тексти англійською американською мовою, що належать до різних тимчасових, стилістичних і жанрових пластів;

Виховна мета курсу визначається наступними аспектами:

- підготовка всебічно розвинених конкурентоспроможних випускників;

- формування почуття відповідальності і свідомого ставлення до навчальної діяльності;

- формування почуття патріотизму і розуміння сутності суспільних явищ в країні, мова якої вивчається.

Завданням курсу Культура усного і писемного мовлення американської англійської мови є розвинути у студентів такі практичні навички та компетенції:

- правильно будувати речення різної структури як на листі, так і усно;

- знаходити правильний синонім, відповідний по контексту і стилістичному забарвленню;

- розуміти письмові тексти англійською америкнаською мовою незалежно від часу створення і фунцкіонально-стильової приналежності;

- розуміти усні тексти англійською американською мовою незалежно від їх підготовленості або спонтанності, темпу мови і акценту говоріння.

Студенти також вчаться користуватися довідковими матеріалами, в тому числі словниками та культурно-країнознавчими джерелами.

До кінця курсу студенти не повинні відчувати ніяких труднощів з виразом своїх думок англійською американською мовою (як усно, так і письмово) і з розумінням співрозмовників, повинні вміти вільно підтримати бесіду на будь-яку тему.

курс-Культура-усного-і-писемного-мовлення-американської-англійської-мови

Зміст курсу охоплює наступні аспекти викладання:

- вивчення фонетики, граматики, лексики, синтаксису;

- аудіювання;

- аудиторне і домашнє читання;

- навчання усного та писемного мовлення;

- переклад тощо.

Отже, освоєння курсу Культура усного і писемного мовлення американської англійської мови підвищує загальноосвітній і загальнокультурний рівень майбутнього спеціаліста, сприяє вдосконаленню іншомовних компетентностей і загальної мовної культури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!