Роздрукувати сторінку

Основи усного ділового спілкування, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Основи усного ділового спілкування – вивчає принципи і основи міжособистісної взаємодії, базові норми сучасної української літературної мови, розвиває вміння аналізувати соціальні ситуації міжособистісного спілкування, орієнтуватися в системі мовленнєвих і мовних засобів, відбирати і застосовувати в міжособистісної комунікації відповідні мовні моделі.

Предмет вивчення дисципліни Основи усного ділового спілкування - теоретичні та практичні основи ділового спілкування, риторики, публічного виступу.

курс-Основи-усного-ділового-спілкування

Основною метою дисципліни Основи усного ділового спілкування є досягнення наступних освітніх результатів:

- оволодіння теоретичними знаннями та необхідними практичними навичками в ділових комунікаціях, включаючи особисту комунікативну культуру і вміння спілкуватися з колективом для досягнення продуктивної діяльності, створення сприятливої моральної атмосфери, вміння вести переговори з партнерами.

Завдання курсу Основи усного ділового спілкування:

- вивчення етичних основ ділового спілкування і формування сучасної ділової культури;

- планування, розробка та організація різних видів і форм ділового взаємодії;

- теоретичне і практичне освоєння методики організації та проведення ділових бесід, комерційних переговорів, ділових нарад, офіційних прийомів, брифінгів, прес-конференцій та використання сучасних засобів комунікації;

- вивчення теорії і практики ведення ділових переговорів – їх організації та підготовки, концептуальних підходів до них;

- освоєння психології ділового спілкування, тактичних прийомів на переговорах і техніки аргументації, запобігання конфліктним ситуаціям;

- розгляд питань ділового етикету, бізнес-протоколу і атрибутів ділового спілкування;

- вивчення історичних аспектів розвитку ділового протоколу.

Курс присвячений вивченню теоретичних і прикладних моделей комунікації. В рамках його вивчення передбачається освоєння стратегій усних ділових і письмових ділових комунікацій. Окремо увага приділяється вивченню і відпрацюванню навичок ділової риторики в суперечці, дискусії, полеміки.

На практичних заняттях відпрацьовуються навички самопрезентації, що включають вербальні та невербальні комунікативні елементи націлені на імідж ділової людини. Розглядаються основні аспекти управління комунікацією.

Курс орієнтований на оволодіння практичними навичками впливу на партнера і клієнтуру, методами і тактичними прийомами раціонального забезпечення своїх інтересів і досягнення ефективної співпраці.

Зазначені рекомендації необхідні для побудови оптимальних взаємин з партнерами по бізнесу і, зокрема, в сфері PR-комунікації, для прийняття компетентних поведінкових рішень і здійснення професійно й етично витриманої діяльності.

Методологічною основою курсу є ряд нормативних актів, розробки провідних українських фахівців і практиків, деякі міжнародні документи, роботи зарубіжних вчених.

Курс органічно сполучається з рядом предметів, зокрема, з культурою письмового та усного мовлення, психологією комунікації, риторикою. Він дозволяє системно сприйняти вимоги сучасної ділової культури і активно скористатися напрацюваннями вітчизняних і зарубіжних фахівців в діловому спілкуванні.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати такі результати освіти:

- вміти застосовувати отримані знання і вміння в практичній діяльності;

- володіти теоретичними знаннями і практичними навичками сучасних методів і технологій ділової взаємодії, культурою і технікою мови, етикетних норм і культурою поведінки в бізнесі.

Основи-усного-ділового-спілкування

Таким чином, курс націлений на освоєння студентами етичних основ, форм і сфер ділового спілкування з діловими та офіційними особами і зарубіжними (і громадськими) партнерами в рамках ділового протоколу, етичних норм, вимог етикету, що склалися на основі історичної практики і частково закріплених в нормативних документах і міжнародних конвенціях.

Якщо вам потрібна допомога у виконанні університетського завдання з вище згаданого курсу, ви можете придбати курсову роботу або творчий проект з курсу Основи усного ділового спілкування на нашій сторінці в ВК vk.com/kursovikss. Гарантуємо якісну, цікаву роботу згідно терміну і оперативне внесення правок при необхідності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!