Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Історія зарубіжної журналістики та видавничої справи

Історія зарубіжної журналістики та видавничої справи, як начальна дисципліна

« Назад

Курс "Історія зарубіжної журналістики та видавничої справи" покликаний розглянути історію журналістики зарубіжних країн і на цій базі сформувати у студентів уявлення про історичні закономірності розвитку зарубіжної журналістики, видавничої справи, а також різних національних медіасистем і основні етапи їх розвитку.

Дисципліна призначена для студентів факультетів і відділень журналістики та передбачає освоєння основних етапів розвитку зарубіжної журналістики і публіцистики - історії книги і друкарства, газет і журналів, радіомовлення, документального кіно, телебачення, електронної газети та інших ЗМІ в Інтернеті, а також вивчення та аналіз спадщини видатних журналістів і публіцистів.

журналістика

Актуальність курсу обумовлена потребами професійної підготовки фахівців і диктується теоретичною значимістю даної дисципліни для студентів журналістського профілю.

Програма курсу охоплює історію розвитку всього спектру засобів масової комунікації - преси, радіо, телебачення. Навчання націлене на знайомство студентів в хронологічній послідовності з теоретичними та практичними аспектами комунікаційних процесів у світовій журналістиці, з типологічними особливостями і національною специфікою діяльності ЗМІ в контексті соціокультурної взаємодії народів і держав.

Дана дисципліна покликана допомогти у вирішенні одного з ключових завдань в підготовці журналіста - осмислення сучасного стану журналістики, осмислення перспектив її розвитку на базі фундаментальної історичної підготовки грамотного спеціаліста.

Мета освоєння дисципліни - дати студентам систему знань про витоки зарубіжної журналістики та видавничої справи, основні етапи їх історичного шляху, тенденції розвитку, центральні фігури і основні жанри від античності до сьогодення.

зарубіжна-журналістика-та-видавнича-справа

Завдання навчальної дисципліни Історія зарубіжної журналістики та видавничої справи полягають у:

- ознайомленні студентів з процесом історичного становлення основних жанрів журналістики (памфлетом, есе, рецензією, нарисом, інтерв'ю, літературним портретом, репортажем і т. д.);

- вивченні системи зарубіжних ЗМІ, що включала на різних етапах її розвитку періодичну пресу, радіомовлення, телебачення, інформаційні агентства, Інтернет і інші елементи;

- вивченні змісту, ролі окремих періодичних видань;

- вивченні журналістської діяльності великих західних письменників різних епох, радіожурналістів і тележурналістів.

В ході вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

- процес становлення і розвитку зарубіжної журналістики і видавничої справи;

- типологічні риси журналістики різних епох;

- позитивний і негативний досвід розвитку журналістики;

- видове різноманіття газетно-журнальних видань.

Студент, що вивчає Історію зарубіжної журналістики та видавничої справи повинен вміти:

- встановлювати зв'язок історичних подій і розвитку журналістики;

- визначати перспективи розвитку друку;

- використовувати традиції зарубіжної журналістики в сучасному журналістському процесі.

Історія-зарубіжної-журналістики-та-видавничої-справи

Дана дисципліна відноситься до дисциплін професійного циклу і пов'язана з такими курсами, як «Введення в теорію журналістики» і «Історія зарубіжної літератури». Знання, отримані за курсом, будуть затребувані в рамках дисципліни «Історія вітчизняної журналістики».

Таким чином, освоївши курс студент буде обізнаним про історичні закономірності розвитку зарубіжної журналістики, систем ЗМІ; найбільш важливі особливості журналістської майстерності в межах основних жанрів журналістики та їх найбільших представників; різні способи поширення інформації і функцій журналістики в історії людства; характерні риси систем засобів масової інформації в зарубіжних країнах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!