Роздрукувати сторінку

Аналіз художнього тексту, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна Аналіз художнього тексту – це галузь літератури, яка вивчає художній текст зі сторони його побудови.

Об’єкт – художній текст.

Предмет – загальні принципи побудови художнього тексту, способи побудови, структурні елементи.

аналіз-тексту

Курс Аналіз художнього тексту передбачає більш глибоке оволодіння рядом спеціальних понять. Він має як теоретичну, так і практичну спрямованість: тут представлені поняття і категорії теорії художньої мови, наукових методів філологічного аналізу художнього тексту та методики його коментування, а також самореалізація студентів на практичних заняттях.

Аналіз може включати в себе пісню в усій її повноті або лише одну з її сегментів. Наприклад, один з розділів у романі, фрагмент вірша.

Мета курсу – ознайомити студентів з найбільшими пам'ятками культури, літератури, розширити уявлення про жанри літератури, показати своєрідність і самобутність творів літератури; розвивати у студентів навичками аналізу художнього тексту; виховувати студентів на прикладах кращих зразків світової літератури.

аналіз-художнього-тексту

Завдання курсу:

- сформувати інтерес до мовознавства, літератури, використовуючи комплексний аналіз текстів художніх творів;

- навчити розглядати художні твори в єдності форм і змісту;

- організувати практичну діяльність студентів, розвиваючи їх творчі здібності;

- створити психологічні мовні ситуації, що сприяють оволодінню студентами. різними видами мовленнєвої діяльності;

- сформувати навички і вміння аналізу і коментування художнього тексту;

- виховати грамотного читача, здатного гідно оцінити і повністю сприйняти художньо-естетичні цінності твору;

- розвинути творче ставлення до мови, вміння володіти художнім словом.

Курс спрямований на освітній розвиток студентів:

- поглиблення знань про основні літературні напрямки, жанри;

- загальні відомості з теорії віршування;

- вміння володіти різними видами мовленнєвої діяльності;

- створення творчих текстів різних жанрів;

- розвиток уявлення про естетичну цінність мовних засобів виразності.

аналіз-тексту

Курс Аналіз художнього тексту спрямований не тільки на освітній, але й на духовний, естетичний розвиток студентів.

Навчальна дисципліна Аналіз художнього тексту спрямована на вироблення у студентів наступних основних умінь:

- аналіз художнього твору в контексті сюжетно - композиційної єдності;

- вміння бачити естетичну функцію мовних засобів і художніх деталей твору;

- вміння визначати жанрово-родову природу твору як втілення історико-культурного розвитку мистецтва слова;

- вміння давати естетичну оцінку твору і аргументувати її: інтерпритувати в контексті художньої культури і традиції;

- вміння виконувати дослідні роботи з художнього аналізу тексту, вміння виконувати письмові творчі роботи різних жанрів.

художній-твір

Таким чином, дисципліна Аналіз художнього тексту, спрямована на вивчення окремих елементів художніх текстів, їх склад.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!