Роздрукувати сторінку

Зв'язки з громадськістю, як навчальна дисципліна

« Назад

Зв’язки з громадськістю (PR) – це стратегічний процес комунікації, який будує взаємовигідні відносини між організаціями та їх аудиторією. PR є засобом спілкування організації, компанії і приватних осіб з громадськістю та засобами масової інформації.

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю здійснює зв'язок з цільовою аудиторією, прямо або побічно, через засоби масової інформації з метою створення та підтримки позитивного іміджу та створення міцних відносин з аудиторією. Засоби зв’язків з громадськістю включають в себе прес-релізи, інформаційні бюлетені, публічні виступи і т. д., а також використання всесвітньої павутини.

PR

Формальна практика того, що тепер зазвичай називають паблік рілейшнз сходить до початку ХХ-го століття і продовжує стрімко розвиватися з розвитком інформаційних технологій.

Зв’язки з громадськістю як навчальна дисципліна – вивчає зміст, основні методи та засоби забезпечення ефективності PR, історію їх виникнення та розвитку, особливості зв’язків з громадськістю у різних сферах.

Мета – ознайомлення студентів та освоєння ними сутності системи зв‘язків з громадськістю, впливу PR і його елементів та необхідності його використання в сучасних умовах демократії та ринкових відносин, надання знань і розвиток навичок використання найбільш ефективних форм і методів організації та здійснення зв‘язків організації (фірми) з цільовою аудиторією, з грамотним використанням систем масової комунікації та засобів масової інформації, розвиток загальної культури студентів та їх комунікативності.

Зв’язки-з-громадськістю

Основними завданнями дисципліни Зв’язки з громадськістю (PR) є:

- ознайомлення з історією появи, розвитку та функціонування PR;

- визначити його основну мету та завдання;

- ознайомлення з засобами вироблення науково обґрунтованої інформаційної політики, її тактики і стратегії;

- опанувати методи вивчення цільової аудиторії, клієнтів, партнерів та споживачів;

- ознайомитися з характерними рисами маркетингової діяльності;

- виділити основні способи ефективного здійснення PR;

- ознайомитися з основними формами здійснення зв’язків з громадськістю (активні акції, ПР – компанії, ділові зустрічі, конференції, виставки, презентації з використанням засобів масової інформації) та їх змістом.

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

- передбачати, аналізувати та інтерпретувати громадську думку, відносно операцій і планів організації, як вони можуть вплинути, добре це чи погано;

- консультувати управління на всіх рівнях організації щодо політичних рішень, напрямків діяльності та комунікації, беручи до уваги їх суспільні наслідки і соціальні або громадянські обов'язки організації;

- проводити дослідження і оцінювати програми дій і комунікації для досягнення інформованого громадського розуміння, необхідного для успіху цілей організації;

- планувати і здійснювати певні кроки, щоб вплинути або змінити державну політику;

- управляти ресурсами компанії для досягнення успішного PR.

Фахівці PR і фірми використовують цілий ряд інструментів і методів, щоб підвищити імідж своїх клієнтів і допомогти їм сформувати успішні відносини з цільовою аудиторією. Для досягнення цієї мети, вони використовують такі інструменти, як прес-релізи та заяви для засобів масової інформації, інформаційні бюлетені, організовують та беруть участь в громадських заходах, конференціях, зборах. PR-фахівців, зазвичай, також використовують інтернет-інструменти, такі як соціальні мережі і блоги. За допомогою зазначених інструментів, фахівці PR дають цільовій аудиторії краще зрозуміти діяльність своїх клієнтів і товарів / послуг.

Зв’язки з громадськістю як наука виникла і розвивається на стику логіки, соціальної психології, маркетингу і менеджменту.

паблік-рілейшнз

Отже, курс Зв’язки з громадськістю займає важливе місце серед інших дисциплін і потребує глибокого вивчення. Адже спеціаліст PR повинен мати певні уміння, в першу чергу – це відмінні письмові та усні навички спілкування, по-друге – здатність працювати під тиском і вміти правильно відповісти на безліч питань, в тому числі і неприємних, щоб зберегти і захистити репутацію клієнта, а для вдосконалення цих вмінь потрібно мати глибокі теоретичні знання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!