Роздрукувати сторінку

Масова комунікація та інформація, як навчальна дисципліна

« Назад

Суспільство являє собою не тільки сукупність людей, а й сукупність відносин між ними в різних сферах життєдіяльності. З тих пір, як людина зрозуміла, що без спілкування з собі подібними їй не прожити, вона постійно відчуває потребу в комунікації, в отриманні і обміні інформацією. Інформаційний обмін в суспільстві, заснований на безпосередній або опосередкованій взаємодії соціальних суб'єктів, є основою масової комунікації.

Це поширення інформації має багатоцільовий аспект, однак, головна мета - вплив на оцінки, думки і поведінку людей, що визначає значення масово-комунікативної діяльності в суспільстві.

курс-Масова-комунікація-та-інформація

Курс Масова комунікація та інформація – вивчає поняття масової інформації і комунікації, їх структуру, якості, теорії та моделі, масово комунікаційні процеси, проблематику інформаційного суспільства та його глобалізації.

Мета курсу Масова комунікація та інформація – ознайомити студентів з сучасними процесами масової комунікації та інформації, розвинути у них навички аналізу суспільних явищ та процесів.

Завдання курсу Масова комунікація та інформація:

- простежити генезис формування масових комунікацій, способів поширення масової інформації;

- розглянути масово-комунікативні моделі і форми масових комунікацій;

- ознайомитися з інституціональним аспектом масових комунікацій, нормативними та професійно-етичними нормами регулювання масових комунікацій;

- простежити особливості масової інформації в масових комунікаціях;

- розглянути системний аспект масових комунікацій;

- простежити суспільну думку в масових комунікаціях;

- охарактеризувати масово-комунікативну діяльність, її суб'єкти та об'єкти, ефект-дефекти і ефективність;

- ознайомити студентів з масово-комунікативною діяльністю в політичній сфері;

- дати характеристику поняттям реклама і зв'язки з громадськістю в масово-комунікативній діяльності;

- опанувати методи досліджень масових комунікацій та провести власне дослідження у даній сфері.

Масова-комунікація-та-інформація

В результаті вивчення дисципліни Масова комунікація та інформація студент повинен:

-- Знати:

- нормативні принципи і моделі функціонування засобів масових комунікацій;

- структуру масово-комунікативної діяльності і її елементи - комунікатор, аудиторія, масова інформація;

- специфіку масово-комунікативної діяльності у різних типах суспільства;

- методику дослідження масово-комунікативної діяльності.

-- Вміти:

- використовувати отримані знання і компетенції в майбутній професійній діяльності;

- аналізувати різні ситуації в масово-комунікативної діяльності.

-- Володіти:

- методами і прийомами дослідження масово-комунікативної діяльності.

Отже, дисципліна Масова комунікація та інформація націлена на формування у випускників знань про масові комунікації як соціальний інститут і вигляд соціальної діяльності, навичок дослідницької роботи, а також компетенцій, що забезпечують їх готовність застосовувати отримані знання, вміння та особистісні якості в стандартних і мінливих ситуаціях професійної діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!