Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін

База готових робіт з усіх правових дисциплін. Тут Ви точно знайдете свою роботу

Всі готові роботи з правових дисциплін можна знайти тут:

Список предметів із всіх правових дисциплін:

 1. Аграрне право

 2. Адвокатура України

 3. Адміністративна відповідальність за правопорушення підвідомчі ОВС

 4. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

 5. Адміністративні послуги

 6. Адміністративне право

 7. Адміністративне право в країнах ЄС

 8. Адміністративне право та адміністративна відповідальність

 9. Адміністративний процес

 10. Адміністративно-правова реформа в Україні

 11. Адміністративно-процесуальне право

 12. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ

 13. Адміністрування податків і платежів

 14. Актуальні проблеми господарського законодавства

 15. Актуальні проблеми господарського судочинства

 16. Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства

 17. Актуальні проблеми кримінального права

 18. Актуальні проблеми приватного права

 19. Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів

 20. Актуальні проблеми судоустрою в Україні

 21. Актуальні проблеми та організація попередження правопорушень

 22. Актуальні проблеми цивільного процесу України

 23. Аналіз статистичної інформації в діяльності правоохоронних органів

 24. Аналіз та прогноз злочинності

 25. Аналітична робота в оперативно-розшукові діяльності

 26. Антинаркотична профілактична діяльність

 27. Банківське право

 28. Безпека підприємницької діяльності

 29. Біржове право

 30. Гармонізація національного законодавства з міжнародними правовими нормами

 31. Господарське законодавство

 32. Господарське право

 33. Господарський процес

 34. Господарсько-процесуальне право

 35. Громадянське право

 36. Деонтологічні основи правоохоронної діяльності

 37. Державне право зарубіжних країн

 38. Державна служба

 39. Державне і регіональне управління

 40. Державне регулювання
 41. Державне управління

 42. Державне управління та місцеве самоврядування

 43. Ділова українська мова та юридичне документознавство

 44. Діяльність міліції громадської безпеки

 45. Діяльність міліції з протидії насильству у сім'ї

 46. Доктрина сучасної криміналістики

 47. Договірне право

 48. Договори в міжнародному праві

 49. Досудове слідство

 50. Екологічне право

 51. Єврейське право

 52. Європейське контрактне право

 53. Європейський суд з прав людини
 54. Європейські стандарти права людини на свободу і особисту недоторканість

 55. Забезпечення виконання зобов’язань

 56. Забезпечення законності та прав людини в діяльності міліції громадської безпеки

 57. Загальна тактика

 58. Загально-правова підготовка

 59. Застосування трудового законодавства: проблеми теорії та практики

 60. Земельне та аграрне право

 61. Імідж працівника ОВС

 62. Імідж працівників правоохоронних органів

 63. Інвестиційне право

 64. Інтелектуальна власність

 65. Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності
 66. Інформаційне забезпечення правознавчої діяльності юридичних служб

 67. Інформаційне право

 68. Історія вчень про державу і право

 69. Історія правових та політичних вчень

 70. Канонічне право

 71. Кваліфікаційна робота (право)

 72. Кваліфікація злочинів, підслідних ОВС

 73. Кваліфікація окремих видів злочинів

 74. Комерційне право

 75. Компаративна теорія права

 76. Конкретизація інформативно-правових актів

 77. Конституційна реформа в Україні

 78. Конституційне право

 79. Конституційне право зарубіжних країн

 80. Конституційний процес

 81. Конституційні основи розвитку законодавства

 82. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина

 83. Конституційно-деліктне право

 84. Конституційно-правові основи організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

 85. Конституційно-процесуальне право

 86. Конфіденційне співробітництв

 87. Криміналістика

 88. Кримінальне право

 89. Кримінальне право. Загальна частина

 90. Кримінальне право. Особлива частина

 91. Кримінальне процесуальне право України

 92. Кримінальний процес

 93. Кримінально-виконавче право

 94. Кримінологічна віктимологія

 95. Кримінологія

 96. Методика та методологія міжнародно-правових досліджень

 97. Методологія сучасного правознавства

 98. Митне право

 99. Міграційне право

 100. Міжнародна безпека
 101. Міжнародне економічне право

 102. Міжнародне медичне право

 103. Міжнародне право

 104. Міжнародне приватне право

 105. Міжнародне публічне право

 106. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

 107. Міжнародне торгове право

 108. Міжнародне фінансове право

 109. Міжнародно-правова допомога в кримінальних справах

 110. Міжнародно-правові стандарти з прав людини

 111. Мова юридичного фаху

 112. Морське право

 113. Муніципальне право

 114. Негласні слідчі (розшукові) дії

 115. Незаконний обіг наркотичних засобів та його профілактика

 116. Нормотворча діяльність

 117. Нотаріальний процес

 118. Нотаріат в Україні

 119. Обмеження прав на особисту свободу у діяльності міліції

 120. Оперативно-розшукова діяльність (загальна та особлива частина)

 121. Оперативно-розшукове документування

 122. Організаційно-правові засади державного управління

 123. Організація діяльності підрозділів поліції (міліції) зарубіжних країн

 124. Організація зв’язків з громадськістю (державних службовців)

 125. Організація і тактика міліції громадської безпеки

 126. Організація охорони громадського порядку

 127. Організація правової та претензійно-позовної роботи

 128. Організація роботи з негласним апаратом ОВС

 129. Організація роботи підрозділів слідства та дізнання

 130. Організація розкриття та розслідування злочинів

 131. Організація служби дільничних інспекторів міліції та зв'язок з громадськістю

 132. Організація судових та правоохоронних органів

 133. Основи криміналістики

 134. Основи матеріального права

 135. Основи патентознавства

 136. Основи правознавства

 137. Основи професійної діяльності суддів

 138. Основи римського права

 139. Основи управління в ОВС

 140. Основи управління органами виконавчої влади

 141. Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності

 142. Охорона праці

 143. Охороннi системи

 144. Парламентське право

 145. Перегляд та виконання судових рішень

 146. Повітряне право
 147. Податкове право

 148. Порівняльне конституційне право

 149. Порівняльне податкове право

 150. Порівняльне право (правознавство)

 151. Порівняльне трудове право

 152. Порівняльне цивільне право

 153. Правничі системи сучасності

 154. Право видавця та редактора (медіаправо)

 155. Право власності

 156. Право ЄС

 157. Право промислової власності

 158. Право соціального забезпечення

 159. Право соціального захисту

 160. Правова журналістика

 161. Правова статистика

 162. Правове забезпечення інформаційної безпеки

 163. Правове забезпечення та регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 164. Правове регулювання валютних відносин

 165. Правове регулювання вищої освіти в Україні

 166. Правове регулювання відносин власності

 167. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

 168. Правове регулювання міжнародних валютних і фінансових відносин

 169. Правове регулювання обігу земельних ділянок
 170. Правове регулювання фінансової діяльності підприємств

 171. Правове регулювання фондового ринку

 172. Правове регулювання функціонування банківської системи

 173. Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань

 174. Правові засади ОРД

 175. Правові основи діяльність міліції

 176. Правові основи інвестиційної діяльності

 177. Правові основи масових комунікацій (МК)
 178. Правові основи підприємницької діяльності

 179. Правові основи розслідування та експертизи дорожньо-транспортних пригод
 180. Правові основи управління у сфері економіки

 181. Правозастосовча практика

 182. Правознавство

 183. Практикум зі складання процесуальних документів

 184. Проблеми застосування цивільного та господарського права в Україні

 185. Проблеми теорії держави і права

 186. Проблеми трудового права

 187. Проблеми цивільного судочинства в Україні

 188. Проблемні питання та судова практика

 189. Прокурорський нагляд та судовий контроль за дотриманням прав і свобод особи в кримінальному судочинстві

 190. Промислове право

 191. Протидія кіберзлочинності

 192. Протидія організованій злочинності в Україні та світі

 193. Професійна психологія та конфліктологія

 194. Професійно-психологічна підготовка працівників міліції

 195. Профілактика злочинів

 196. Профілактична робота з населенням, зв’язок з громадськістю

 197. Проходження служби та соціальний захист працівників ОВС

 198. Процесуальні акти досудового розслідування

 199. Процесуальні аспекти процедури банкрутства

 200. Процесуальні документи господарського судочинства

 201. Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності

 202. Психологія менеджменту в правоохоронній діяльності

 203. Психологія ОРД

 204. Психологія професійного становлення (право)

 205. Публічна служба в Україні

 206. Режим таємності

 207. Римське приватне право

 208. Робота з кадрами та методика проведення службової підготовки (право)

 209. Розслідування пожеж
 210. Система міжнародних організацій

 211. Сімейне право

 212. Складання процесуальних документів з цивільних справ

 213. Соціальне страхування

 214. Спадкове право

 215. Стандарти прав людини і громадянина в Україні

 216. Страховий менеджмент
 217. Страхові послуги

 218. Страхові ризики
 219. Страхування

 220. Судова бухгалтерія

 221. Судова влада

 222. Судова медицина

 223. Судова психіатрія

 224. Судова риторика

 225. Судові експертизи в оподаткуванні

 226. Судові та правоохоронні органи України

 227. Судово-бухгалтерська експертиза

 228. Судово-правова реформа в Україні

 229. Сучасні національні правові системи

 230. Сучасні проблеми кримінального права та процесу

 231. Тактичні засади діяльності адвоката на досудовому слідстві та в суді

 232. Тактичні особливості проведення слідчих дій

 233. Теоретичні основи кваліфікації злочинів

 234. Теорія держави і права

 235. Теорія кваліфікації злочинів

 236. Теорія правозастосування

 237. Теорія правотворчості

 238. Теорія судових доказів

 239. Техніка нормотворчості

 240. Транспортне право
 241. Трудове право

 242. Управління захистом комерційної таємниці підприємства та інтелектуальний капітал

 243. Управління міліцією громадської безпеки

 244. Філософія права

 245. Фінансове право

 246. Цивільна оборона

 247. Цивільне право

 248. Цивільно-правове регулювання деліктних відносин

 249. Цивільний процес

 250. Цивільно-процесуальне право України

 251. Цивільно-процесуальні документи

 252. Юридична відповідальність

 253. Юридична деонтологія

 254. Юридична етика

 255. Юридична компаративістика

 256. Юридична педагогіка

 257. Юридична психологія

 258. Юридична техніка
 259. Юридичне документознавство

 260. Юриспруденція