Роздрукувати сторінку

Історія українського суспільства, як навчальна дисципліна

« Назад

Соціально-історичний розвиток - надзвичайно складний, багатогранний процес, який здійснюється протягом досить тривалого історичного періоду і передбачає економічні, політико-правові, духовно-моральні, інтелектуальні і багато інших компонентів, які утворюють деяку цілісність.

Цілями освоєння дисципліни «Історія українського суспільства» є:

- формування у студентів загального уявлення про цілісність всесвітньо-історичного процесу;

- формування знань про синхронність розвитку окремих регіонів, узгодженості між собою різних розділів історичної науки;

- знайомство з найважливішими принципами періодизації історичного процесу, з основними хронологічними системами;

- формування уявлень про принципи пошуку каузальних зв'язків в історії;

- знайомство студентів з основними традиційними і новітніми історіософськими концепціями всесвітньо-історичного процесу і з можливістю використання історією даних природничих наук;

- формування уявлень про множинність можливих інтерпретацій людської історії.

історичний-процес

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати загальний хід всесвітньо-історичного процесу, вміти орієнтуватися в ньому;

- отримати початкове уявлення про періодизацію і найвідоміші концепції розвитку всесвітньої історії і про сучасні підходи до її вивчення; уміти самостійно включати знання з історії окремих регіонів і періодів в контексті усесвітньої історії, володіти основами цілісного синхроністичного бачення історичного процесу;

- мати первинні навички роботи з науковою літературою і джерелами.

соціально-історичний-розвиток

Освоєння дисципліни «Історія українського суспільства» дозволяє студентам отримати необхідні навички та компетенції для вирішення професійних завдань, як:

- Письмова і усна комунікації на державній та іноземній мовах.

- Робота в малих творчих колективах.

- Витяг, відбір і структурування інформації з джерел різних типів і видів у відповідності з поставленими професійних завдань.

- Розуміння і аналіз світоглядних, соціально і особистісно-значущих проблем і процесів, що відбуваються в суспільстві.

- Орієнтація в системі загальнолюдських цінностей і цінностей світової і української культури, значення гуманістичних цінностей для збереження і розвитку сучасної цивілізації.

- Здатність усвідомлювати і враховувати соціокультурні відмінності в педагогічній діяльності.

- Здатність витягувати, відбирати і структурувати інформацію з джерел різних типів і видів у відповідності з поставленими професійними завданнями.

Вивчення даної дисципліни носить пропедевтичний характер і покликане в якійсь мірі компенсувати відмову від традиційного систематичного освоєння історичного матеріалу протягом усіх років навчання. Концентрований виклад матеріалу покликаний озброїти студента основами базової історичної ерудиції і полегшити самостійний вибір матеріалу для подальшого вивчення. Найважливішим завданням є синхронізація даних з історії окремих періодів і регіонів. Курс передує вивченню всіх інших історичних дисциплін базового навчального плану, особливо в його варіативній частині.

Для освоєння навчальної дисципліни, студенти повинні володіти наступними знаннями та компетенціями:

- знання вітчизняної і всесвітньої історії на рівні програми середньої загальноосвітньої школи;

- знання суспільствознавства на рівні програми середньої загальноосвітньої школи;

- розуміння мови літератури по загальним проблемам історичної науки.

Історія-українського-суспільства

Над розвитком та становленням теоретичних та практичних положень курсу працювали: Карацуба І.В., Курукін І.В., Соколов Н.П. та ін.

Таким чином, якщо потрібно швидко та надійно виконати дипломну роботу чи статтю з курсу «Історія українського суспільства» звертайтесь в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Тут швидко та за помірну плату Вам допоможуть у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!