Роздрукувати сторінку

Професіоналізм соціального працівника, як навчальна дисципліна

« Назад

Соціальний працівник у процесі своєї професійної діяльності вступає у відносини з індивідами, сім'ями, групами і організаціями з приводу проблем, що виникають у клієнтів. Як допомогти людині, не зашкодивши їй та іншим людям, наскільки етичними, правильні дії соціального працівника в конкретній ситуації?

Відповіді на ці запитання дає предмет «Професіоналізм соціального працівника».

етичні-принципи

Мета дисципліни – вивчення стандартів і професійних цінностей соціальної роботи.

Завдання дисципліни:

1. Сприяти формуванню вмінь знаходити нестандартні рішення соціальних проблем, вирішувати етичні дилеми в соціальній роботі, навичок спілкування з клієнтами.

2. Формувати відповідну етичну свідомість, готовність дотримуватись професійно-етичних норм.

3. Розвинути навички професійного спілкування.

Для досягнення мети в процесі навчання реалізуються наступні завдання:

- розкрити поняття етики, її розвиток, норми і роль у суспільстві;

- ознайомити з етичними принципами соціальної роботи;

- ознайомити з особистісно-моральними якостями соціального працівника;

- навчити досвіду держав, які мають налагоджену, надійну, перевірену часом і ефективну систему соціального захисту.

Дисципліна «Професіоналізм соціального працівника» забезпечує знайомство з історією етичних навчань, кодексом соціального працівника, який включає основні завдання та професійні обов'язки соціального працівника, а також етичні принципи спілкування соціального працівника, навички та вміння, якими повинен володіти соціальний працівник, вимоги до професіоналізму соціальних працівників, які обслуговують різні категорії населення, стандарти професійної діяльності. Зміст цієї дисципліни дає студенту можливість підвищити свій рівень знань не тільки у сфері соціальних наук, але і в сфері історії, міжнародного соціального права, психології.

Професіоналізм-соціального-працівника

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- про моральні цінності і норми соціальної роботи, її соціокультурні особливості та етичні стандарти;

- особливості взаємодії соціального працівників з клієнтами;

- процеси, властивості і стани індивіда в контексті його взаємодії в системах «особистість – особистість», «особистість – група», «група – група».

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- умінь знаходити оптимальні шляхи у вирішенні конфліктів;

- будувати взаємини з клієнтом;

- застосовувати навички професійного спілкування;

- працювати в колективі.

Для вивчення курсу передує засвоєння наступних дисциплін: «Введення в спеціальність», «Філософія», «Соціологія», «Екологія».

Структура дисципліни включає дві частини: теоретичну та практичну. Перша містить теоретичні знання про професійно-етичні основи соціальної роботи: понятійний апарат, основні концепції етики соціального працівника та ін. Практична частина курсу розрахована на розвиток етичної зорієнтованості діяльності (уміння розуміти свого клієнта і співпереживати йому, бути чуйним і делікатним).

Якісний виклад всіх аспектів дисципліни «Професіоналізм соціального працівника», їх актуалізація забезпечується її тісною взаємодією з суміжними дисциплінами та комплексним підходом до вивчення.

соціальний-працівник

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Романова Л.Л., Сидоров В.Н., Холостова Є.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Професіоналізм соціального працівника» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!