Роздрукувати сторінку

Фотокомпозиція, як навчальна дисципліна

« Назад

Інструментом образотворчої творчості кінооператора є кінокамера: фотоапарат також являє собою інструмент образотворчої роботи.

Курс фотокомпозиції дає студенту творчі навички застосування виразних засобів і прийомів для розробки образотворчої форми кадру - для розкриття змісту кадру картини і творчих задумів автора. Первинна знімальна практика по курсу композиції ведеться фотокамерою.

знімальна-техніка

Її сенс, перш за все, в придбанні навичок і методики виокремлення єдиного кадру з майбутньої монтажної лінійки кінозображення, інакше кажучи - точна композиційна розробка первинних елементів, з яких і складається загальна образотворча структура кінофільму.

Працюючи над етюдами, портретами, фоторепортажем та іншими завданнями, студент здобуває необхідний творчий, виробничий і технічний досвід, професійні знання і вміння проявити свої творчі, мистецькі й журналістські здібності. Таким чином, у програмі закладені також основи набуття студентом другої додаткової професії - фотографа (фотожурналіста, фотохудожника, фотоілюстратора).

Цілі опанування дисципліни - дати студентам теоретичне розуміння явища «творча співдружність», підготувати до конструктивної і плідної спільної творчо-виробничої діяльності телеоператора з телережисером-постановником з представниками інших творчих професій у знімальному колективі в процесі створення фільму, на основі ясного розуміння особливостей, цілей і завдань творчої роботи кожного.

Завдання курсу – кінооператор знімає художні, хронікально-документальні і науково-популярні фільми, використовує в знімально-постановочній та кіножурналістській роботі. Образотворча техніка частково збігається з фотографічною технікою.

творчість-кінооператора

Навчальний курс «Фотокомпозиція» згідно державному освітньому стандарту вищої професійної освіти в галузі культури і мистецтва є обов'язковим в рамках базової частини.

Даний курс призначений для студентів спеціальності Кінооператорство. Дисципліни, необхідні для опанування даної навчальної дисципліни історія телеоператорської майстерності, кінокомпозиція, фотокопозиція, монтаж, спеціальні види технологій.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати можливості застосування сучасної техніки, використовуваної в кінематографі, комп'ютерної графіки та її технологічні особливості і художні можливості, підбираючи знімальну апаратуру, матеріали і процеси оформлення зображення на кіноплівці чи іншому носії зображення;

- знати особливості зйомки з різних галузей науки: біології, медицині, фільмів особливої тематики – космічної, підводної, тощо;

- вміти і володіти мистецтвом художньої портретної телезйомки, технікою комбінованих кінозйомок, цифрових технологій і спеціальних відеозйомок, засобами операторської знімальної техніки, відеотехніки; технікою звукової і німої репортажної зйомки на відеоапаратурі;

- вміти розробляти операторську експлікацію на основі режисерського постановочного сценарію і зображувально-декораційного оформлення фільму;

- вміти керувати технічним персоналом (асистентами, механіками, світлотехніками), ставлячи перед ними виробничі завдання.

Фотокомпозиція

Над дослідженням практичних та теоретичних аспектів розвитку дисципліни працювали видатні науковці та дослідники, серед яких: Волков-Ланіт Л., Клайст Т., Мойзель Г. та ін.

Таким чином, курс є досить цікавим та змістовним, але не кожному вдається самостійно виконати те, чи інше завдання. Бувають моменти, коли часу катастрофічно не вистачає і необхідно звертатися до когось за допомогою. Сервіс ІЦ «KURSOVIKS» завжди радий допомогти замовити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Фотокомпозиція».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!