Роздрукувати сторінку

Реклама, як навчальна дисципліна

« Назад

В рамках даної дисципліни реклама розглядається перш за все як особливий соціальний інститут та особлива сфера бізнесу. Наводяться відомості про різні підходи до визначення реклами, розглядається співвідношення комплексу маркетингу, маркетингових комунікацій і реклами, висвітлюються різні класифікації реклами та її різновиди, вводяться основні поняття рекламознавства. У студентів формується необхідний базовий рівень володіння сучасними рекламними технологіями.

Метою курсу «Реклама» є сформувати у бакалаврів уявлення про рекламу як вид діяльності.

маркетингові-комунікації

Завдання вивчення дисципліни:

- познайомити слухачів з історією світової та вітчизняної реклами;

- представити рекламу як особливий соціальний інститут;

- представити рекламу як особливий вид діяльності;

- дати знання про творчі аспекти реклами;

- представити рекламу як особливий різновид інформації;

- представити рекламу як особливу маркетингову комунікацію;

- дати уявлення про специфіку різних засобів (каналів) реклами;

- ознайомити із законодавством про рекламу.

Дисципліна є практичним курсом, який забезпечує узагальнення всіх маркетингових дисциплін і дисциплін з блоку «Менеджмент», зокрема, Маркетинг, стратегічний маркетинг, маркетинговий аналіз.

Приступаючи до вивчення дисципліни, студент повинен:

Знати: фундаментальні основи економічної теорії, основні економічні категорії і закони, закономірності розвитку ринків, основи маркетингу.

Вміти: застосовувати знання, отримані при вивченні попередніх дисциплін, для планування і організації маркетингових досліджень і аналізу отриманої інформації.

Володіти: навичками збору, систематизації, аналізу та інтерпретації інформації і прийняття управлінських рішень на основі проведених досліджень.

рекламні-технології

У результаті освоєння дисципліни випускник повинен володіти наступними компетенціями:

- володінням навичками організації, планування та оцінки результатів реклами, PR, стимулювання продажу, прямого маркетингу; умінням інтегрувати різні способи просування в комплекс маркетингових комунікацій компанії.

В результаті вивчення дисципліни в рамках даних компетенцій студент повинен:

-- Знати:

- особливості реклами як соціального інституту;

- специфіку основних засобів (каналів) реклами;

- базові поняття і терміни реклами (фірмовий стиль, рекламна кампанія тощо);

- методи вивчення аудиторії рекламного впливу та особливості досліджень в області реклами;

- правила і обмеження в рекламі;

- особливості організації рекламної діяльності у сферах застосування.

-- Вміти:

- розпізнавати різновиди реклами;

- організовувати рекламними засобами ефективний вплив на цільову аудиторію;

- розрізняти правила організації «жорсткого» і «м'якого» продажу;

- застосовувати на практиці законодавство про рекламу;

- організовувати основні етапи творчого процесу в рекламі;

- визначати взаємозв'язок характеру рекламної кампанії з обсягом рекламного бюджету;

- використовувати комунікативні навички рекламіста;

- використовувати у практичній діяльності стандартні і нестандартні засоби реклами.

-- Володіти навичками:

- створення реклами від імені виробників, від імені роздрібних та оптових продавців, від імені приватних осіб, від імені уряду, суспільних інститутів і груп;

- технології виробництва реклами для різних носіїв;

- організації і проведення фундаментальних і прикладних досліджень, первинних і вторинних досліджень у рекламній сфері;

- розробки фірмового стилю та іміджу;

- розробки і проведення рекламних комерційних і політичних рекламних кампаній.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Антипов К.В., Щепілова Г.Г., Джефкінс Ф. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи доповідь з курсу «Реклама» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!