Роздрукувати сторінку

Медіаконтент у глобальному вимірі, як навчальна дисципліна

« Назад

Програма призначена для викладачів, які викладають дану дисципліну, студентів напряму підготовки "Журналістика", що вивчають дисципліну «Медіаконтент у глобальному вимірі».

Цілі опанування дисципліни «Медіаконтент у глобальному вимірі»:

- вивчити особливості сучасного медіаконтенту;

- оволодіти алгоритмом підготовки різними типами медіаконтенту;

- аналізувати і створювати різні типи контенту в системі медіа-, соціальних та бізнес-комунікацій;

- використовувати механізми переконання, стратегії і тактики дії для підготовки матеріалів.

Медіаконтент-у-глобальному-вимірі

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати особливості презентацій в професійно значущих сферах;

- Вміти використовувати алгоритм підготовки медіаконтенту в різних комунікативних ситуаціях;

- Мати навички підготовки різних типів вмісту в системі медіа-, бізнес- та соціальних комунікацій.

У результаті освоєння дисципліни студент освоює наступні компетенції:

- Здатний до самостійного освоєння нових методів.

- Здатний використовувати методи, методики та прийоми презентації результатів проектно-аналітичних, науково-дослідних, аналітичних, експертно- консультаційних завдань.

- Здатний працювати з базами даних і розміщеними в відкритому доступі матеріалами державних структур, міжнародних організацій, корпоративною звітністю фірм і фінансових інститутів.

Оволодіння даним курсом ґрунтується на таких предметах:

- Вступ в програмування.

- Відкриті дані.

- Вступ у журналістику.

медіапроекти

Для вивчення освітнього предмету, студенти повинні володіти наступними уміннями та навичками:

- Здатний вчитися, здобувати нові знання, вміння, у тому числі в області, відмінної від професійної.

- Здатний вирішувати проблеми в професійній діяльності на основі аналізу і синтезу.

- Здатний оцінювати потребу в ресурсах і планувати їх використання при вирішенні завдань у професійній діяльності.

- Здатний працювати з інформацією: здійснювати пошук, оцінку та використовувати інформацію з різних джерел, важливу для вирішення наукових і професійних завдань (в тому числі на основі системного підходу).

- Здатний грамотно будувати комунікацію, виходячи з цілей і ситуації спілкування.

- Здатний розробляти і проводити публічні презентації медіапроектів і проектів у сфері культури.

Ключові моменти дисципліни повинні застосовуватись в подальшому при вивченні наступних дисциплін:

- Трансмедійне розповідання історій.

- Професійні технології журналістики даних.

- Візуалізація даних та інфографіка.

- Аналіз соціальних мереж.

- Динамічна візуалізація та анімація.

- Текстовий аналіз.

соціальні-комунікації

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Пильгун М.А., Дзялошинський І.М., Леонтьєв А.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і потрібно замовити магістерську роботу чи статтю з курсу «Медіаконтент у глобальному вимірі» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!