Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Культура усного і писемного мовлення англійської мови

Культура усного і писемного мовлення англійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Культура усного і писемного мовлення англійської мови – вивчає особливості культури мови у різних ситуаціях англійського мовлення та поглиблює знання студентів про англомовні країни.

Мета освоєння дисципліни Культура усного і писемного мовлення англійської мови:

- підвищити рівень практичного володіння мовою в різних сферах спілкування, але головним чином в навчально-професійній;

- сприяти формуванню та розвитку навичок і умінь мовної культури, необхідних у професійному та повсякденному житті;

- розширити мовний кругозір, необхідний для повноцінного розвитку особистості.

Культура-усного-і-писемного-мовлення-англійської-мови

Для того щоб спробувати здійснити зазначені цілі, в ході курсу необхідно вирішити такі завдання:

- зміцнити загальну грамотність, опанувати норми сучасної англійської літературної мови;

- навчитися будувати висловлювання (тексти) в науковій і діловій сферах спілкування;

- зрозуміти роль англійської мови в сучасному світі.

Зміст курсу включає як теоретичний матеріал, так і мовний практикум.

З теоретичного матеріалу студенти дізнаєтеся основні відомості про мову. Зрозуміють, чому мова і культура поняття взаємопов'язані і взаємообумовлені. Багато уваги буде приділено нормам англійської мови, без знання яких неможливо говорити про культуру спілкування.

Будуть розглянуті особливості, закономірності та шляхи розвитку сучасної англійської мови. В курсі також викладено ази стилістики, студенти дізнаються, що властиве кожному стилю, які жанри їх обслуговують, в чому їх специфіка. Звичайно, на заняттях студенти дізнаються про багато іншого, що спонукатиме їх стати більш уважними до слова, більш грамотними та освіченими.

У процесі виконання практичних завдань, використовуючи вже наявні знання, студенти зрозуміють, як виявляється та чи інша особливість мови, усвідомлять механізм правил, їх логіку. Розбір практичних завдань повинен мінімізувати мовні помилки англійської мови при усному та писемному мовленні.

Отже, в підсумку вивчення дисципліни Культура усного і писемного мовлення англійської мови студент повинен показати:

1) знання (свої уявлення) про мову, мовлення, мовленнєву культуру;

2) знання основних, найбільш значущих норм сучасної англійської мови, практичне володіння ними, вміння фіксувати їх порушення і вміння себе контролювати;

3) вміння розрізняти стилі мовлення і адекватно використовувати їх в практиці спілкування;

4) знання особливостей наукового тексту і вміння розрізняти жанри наукової та навчально-професійної сфер спілкування;

5) знання особливостей ділової документації і вміння складати певні ділові документи, які використовуються в навчально-професійній сфері спілкування.

сучасна-аглійська-мова

Отже, освоєння дисципліни Культура усного і писемного мовлення англійської мови дозволить студентам набути вміння використовувати мовні засоби англійської мови в різних умовах спілкування відповідно до цілей і змісту мовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!