Роздрукувати сторінку

Практична стилістика, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Практична стилістика» знайомить студентів з особливостями функціональних стилів української мови, дає уявлення про норми літературної мови, вчить правильному використанню різних мовних засобів, сприяє підвищенню загальної мовної культури, розвиває навички мовностилістичного аналізу текстів різних функціональних стилів, формує практичні навички та вміння в області писемного та усного мовлення.

Мета курсу Практична стилістика:

- формування у магістрантів здатності до специфічного лінгвістичного мислення викладача;

- підвищення мовної культури;

- розкриття специфіки літературного редагування і методики редакторської правки авторських матеріалів;

- розвиток навичок володіння усною і письмовою мовою;

- ознайомлення студентів з проблемами стилістики та літературного редагування;

- ознайомлення з принципами роботи з текстами різних функціональних стилів.

курс-Практична-стилістика

Завдання вивчення дисципліни Практична стилістика:

- ознайомлення студентів з основами стилістики, її поняттями і категоріями;

- дати уявлення про стилістику мови, виробити основи лінгвістичного аналізу тексту, продукування та редагування текстів різних жанрів.

У завдання дисципліни також входить вивчення теоретичних основ літературного редагування текстів ЗМІ, вивчення типології мовних помилок.

Освітні завдання дисципліни:

- навчання навичкам комплексного стилістичного аналізу авторських матеріалів і журналістських творів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- область застосування, основні риси, мовні особливості основних функціональних стилів;

- стилістичні можливості різних мовних засобів;

- теоретичні основи журналістики і літературного редагування, основні стилістичні норми усного і писемного мовлення різних жанрів.

-- Вміти:

- проводити стилістичну диференціацію мовних засобів;

- використовувати форми різних частин мови відповідно до їх стилістичних функцій;

- здійснювати мовностилістичний аналіз текстів різних типів;

- правильно вживати стійкі вирази в розмовній і книжковій мові;

- аналізувати і здійснювати літературне редагування інформаційних і аналітичних текстів ЗМІ.

-- Володіти:

- нормами літературної мови;

- навичками використання мовних ресурсів при літературному редагуванні і створенні власних текстів.

Практична-стилістика

У нас, на сервісі інформаційного центру Курсовікс ви можете замовити курсову чи контрольну роботу з курсу Практична стилістика.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!