Роздрукувати сторінку

Лексикологія нідерландської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Лексикологія нідерландської мови – вивчає значення слів нідерландської мови, актуальні напрямки теорії мови і лексикону, перспективи і тенденції розвитку сучасної нідерландської мови.

Мета курсу Лексикологія нідерландської мови – ознайомлення студентів з ядром лексико-семантичної системи нідерландської мови.

курс-Лексикологія-нідерландської-мови

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- провести функціональну оцінку нідерландської лексики;

- визначити типологічно значимі параметри нідерландської лексики, коефіцієнти досконалості орфографії.

Важливим завданням курсу Лексикологія нідерландської мови є формування у студентів вміння працювати з науковою літературою, аналітично осмислювати й

узагальнювати теоретичні положення.

У результаті вивчення курсу Лексикологія нідерландської мови студент повинен мати уявлення:

- про цілі і завдання лексикології;

- про цілі і завдання різних розділів лексикології: номінації, семантики, парадигматики, синтагматики;

- про значення слова і його структуру, полісемію, омонімію;

- знати екстра лінгвістичні та лінгвістичні умови і фактори розвитку та зміни значення мовних одиниць;

- про системний характер вокабуляра, знати його основні підсистеми: тематичні групи, семантичні поля, лексико-семантичні угруповання, синоніми, антоніми та ін.;

- про лексичну синтагматику і про особливості сполучуваності лексичних одиниць;

- знати поняття вільних і напіввільних словосполучень, фразеологізмів, їх особливості;

- розуміти національно-культурну специфіку смислової структури співвідносних слів в нідерландській мові.

Лексикологія-нідерландської-мови

Матеріали лекцій з лексикології нідерландської мови призначені для студентів, які вивчають поглиблено нідерландську мову на мовних факультетах.

Курс представлений у вигляді чотирьох розділів, що знайомлять студентів з основними питаннями лексикології нідерландської мови. Перший розділ присвячений проблемі вивчення слова і словникового значення. Представлені основні характеристики слова як мовного знаку, взагалі, і особливо слова в нідерландській мові, зокрема.

У другому розділі розглядаються системні відносини в мові: на синтагматичному і парадигматичному рівні. Докладному опису піддаються синонімічні, антонімічні, а також гіпер-гіпонемічні відносини, а також семантичні поля.

Третій розділ знайомить з основними проблемами семантичної деривації, як

процесу і результату зміни значення слова. Розглядаються такі явища як мовна метафора, метонімія, евфемізм, гіпербола, литота.

Запозичення як процес і результат є однією з найцікавіших тем лексикології, розглянутий в четвертому розділі посібника. Широко представлений історичний аспект розгляду проблеми.

Таким чином, курс Лексикологія нідерландської мови знайомить студентів з сучасною нідерландською лексикологією і значно розширює і поглиблює їх базові уявлення про слово, фразеологію, лексикографію, історію предмета.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!