Роздрукувати сторінку

Методика викладання географії, як навчальна дисципліна

« Назад

Методика викладання географії - одна з педагогічних дисциплін, яка вивчає громадський процес навчання основам географії з елементами суміжних наук, таких як екологія, геологія, економіка і т. д.

Процес навчання географії має свої конкретні особливості.

Метою курсу Методика викладання географії є формування у студентів системи методичних знань, розвиток методичного мислення, умінь і навичок грамотно організовувати професійну працю, створення умов для засвоєння студентами основ педагогічної майстерності.

курс-Методика-викладання-географі

Виходячи з єдності освітніх, виховних, розвиваючих цілей взаємодії суб'єктів освітнього процесу, представляється доцільним виділити наступні завдання курсу Методика викладання географії:

- вивчення і відпрацювання основних теоретичних положень методичної науки, з урахуванням її тісного зв'язку з психологією і педагогікою;

- ознайомлення з програмно-методичними матеріалами, різними типами програм і сучасними концепціями географічної освіти;

- знайомство з різними концепціями авторських підручників;

- формування навичок складання тематичного і поурочного планування;

- формування навичок мотивування при визначенні цілей і завдань уроків;

- освоєння умінь розробки дидактичних матеріалів;

- освоєння знань і умінь з управління та організації пізнавальної діяльності школярів на уроці;

- формування знань про особливості методики навчання географії в шкільних курсах;

- розвиток умінь і прагнення творчого підходу до педагогічної діяльності, прагнення до самоосвіти, самовдосконалення;

- виховання значущих якостей особистості педагога.

Методика викладання географії є педагогічною наукою, побудованою з урахуванням вікових особливостей. Одна з центральних задач вдосконалення змісту географічної освіти полягає в тому, щоб повніше відобразити сучасний рівень розвитку і досягнення системи географічних наук. Це виразилося в економічній, екологічній і гуманітарній спрямованості змісту освіти, інтеграції фізико-географічних і економіко-географічних знань.

Теоретична частина курсу включає наступні розділи: "Наукові основи теорії та методики навчання географії", "Цілі, зміст і структура базової шкільної географічної освіти", "Технології навчання географії", "Методика вивчення ключових питань шкільної географії", "Позакласна робота з географії".

Тематика практичних занять враховує ті педагогічні завдання, які необхідно вирішувати вчителю в своїй роботі: ознайомлення з різними типами програм, знайомство з різними концепціями авторських підручників; тематичне і поурочне планування; визначення цілей і завдань уроку, написання планів-конспектів, розробка дидактичного матеріалу і т. д.

В результаті засвоєння курсу Методика викладання географії студенти повинні оволодіти знаннями і вміннями, перерахованими в "Вимогах до методичної підготовки вчителя географії ". Цей перелік також служить орієнтиром при складанні питань для контрольних робіт, заліків, курсових та державних іспитів. Дисципліна орієнтує студентів на навчально-виховну, науково-методичну та культурно-просвітницьку види професійної діяльності.

Методика-викладання-географі

Отже, весь зміст курсу Методика викладання географії не тільки розглядає аспекти теорії і методики навчання географії, а й провідні ідеї шкільної географії, які спрямовані на гуманізацію, екологізацію, економізацію, соціологізацію навчання, закріплює теоретичні знання з таких дисциплін як: психологія, педагогіка, філософія освіти, долучає до розширення поля майбутньої професійної діяльності. Це дозволяє в числі компонентів змісту курсу реалізовувати не тільки специфічні предметні знання і вміння, а й формування досвіду творчої діяльності студентів і емоційно-ціннісного їх ставлення до світу, діяльності та її об'єктів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!