Роздрукувати сторінку

Лексикологія фінської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Лексикологія фінської мови - вивчає такі найважливіші мовні явища, як слово, фразеологічна одиниця, їх місце в лексико-семантичній системі мови, походження, закономірності і тенденції розвитку словникового складу сучасної фінської мови, характеристика їх сучасного стану, системних зв'язків лексичних одиниць.

Предметом даної дисципліни є вивчення словникового складу фінської мови, джерел і способів її поповнення.

курс-Лексикологія-фінської-мови

Мета дисципліни Лексикологія фінської мови:

- повідомити студентам певний обсяг інформації про лексичні одиниці фінської мови, прищепити їм навички аналізу конкретного мовного матеріалу;

- розвинути у них творче лінгвістичне мислення і критичний підхід до досліджуваного матеріалу;

- допомогти студентам сформувати чітке і об'єктивне уявлення про лексичну систему сучасної фінської мови та джерела її збагачення;

- сформувати вміння користуватися відповідним понятійним апаратом, аналітично осмислювати і узагальнювати теоретичні положення і застосовувати їх на практиці.

Завдання вивчення дисципліни Лексикологія фінської мови :

- на основі всебічного та поглибленого вивчення конкретних мовних фактів дати загальну характеристику словникового складу фінської мови;

- виявити її специфічні особливості, структурно-семантичні моделі слів і словосполучень, що до неї входять, продуктивні і непродуктивні способи словотворення в сучасної фінської мови, показати її системний характер;

- сприяти розвитку творчого підходу до аналізу і обговорення досліджуваного матеріалу на семінарських заняттях;

- привити навички самостійної роботи.

Лексикологія-фінської-мови

В результаті освоєння дисципліни Лексикологія фінської мови студент повинен:

-- Знати:

- теоретичні основи лексикології фінської мови;

- одиниці лексичного рівня мовної системи, структуру і механізми їх взаємодії з позиції сучасної науки;

- національно-культурну специфіку мовних явищ, що відбивають менталітет, звичаї і традиції країн мови, що вивчається.

-- Вміти:

- розкривати системний характер лексики сучасної фінської мови, джерела її збагачення і еволюції;

- на основі сформованих знань про лексичні системи мови самостійно ставити дослідницькі завдання і знаходити адекватні методи їх вирішення;

- застосовувати теоретичні знання в процесі професійної діяльності.

-- Володіти:

- навичками лексикологічного аналізу з виявленням особливостей мовних засобів, використовуваних в різних типах дискурсу для досягнення певних комунікативних завдань;

- видами мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо) фінської мовою з урахуванням комунікативної ситуації.

фінська-мова

Отже, курс Лексикологія фінської мови розкриває системний характер фінської лексики, джерела її збагачення і еволюції. Всі лексикологічні явища показані в їх динаміці та взаємозв'язку, теоретичні положення підкріплюються сучасним мовним матеріалом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!