Роздрукувати сторінку

Соціологія масової комунікації, як навчальна дисципліна

« Назад

Осмислення соціологічних аспектів масової комунікації дозволить майбутньому спеціалісту по зв'язках з громадськістю знаходити найбільш ефективні стратегії і тактики впливу на масову аудиторію.

Мета навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій» - знайомство студентів з основами соціології масових комунікативних процесів.

засоби-масової-комунікації

У процесі вивчення дисципліни студент освоює частину наступних компетенцій:

- використання основних положень і методів соціальних, гуманітарних і економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань; здатний аналізувати соціально-значимі процеси;

- здатність під контролем використовувати методики і техніки проведення опитувань громадської думки та фокус-груп в ринкових дослідженнях;

- здатність проводити дослідження в конкретній предметній області, розуміти результати експериментальних і наглядових способів перевірки наукових теорій.

Завдання дисципліни:

- вивчення основних уявлень про функціонування масової комунікації в суспільстві;

- вивчення місця соціологічних знань про засоби масової комунікації в процесі прийняття рішення у сфері діяльності по зв'язках з громадськістю;

- формування уявлення про соціологічний підхід до діяльності засобів масової комунікації, як системи, яка реально функціонує, у широкому соціальному контексті, включає історичні моделі організації в національних кордонах.

комунікативні-процеси

Предметом освоєння дисципліни є наступні об'єкти:

- Процес і структура комунікації; основні підходи до теоретичного осмислення комунікації;

- Основні підходи до теорії масової комунікації;

- Сутність і функції масової комунікації;

- Види масової комунікації;

- Засоби масової комунікації як соціальна підсистема;

- Способи формування і вираження громадської думки;

- Масова комунікація в сфері зв'язків з громадськістю;

- Масова комунікація в сфері реклами;

- Методи дослідження масової комунікації.

Дисципліна «Соціологія масової комунікації» відноситься до базової частини циклу професійних дисциплін робочого навчального плану і є обов'язковою; взаємопов'язана з іншими дисциплінами навчального плану: «Основи теорії комунікацій», «Основи теорії і практики зв'язків з громадськістю», «Теорія і практика масової інформації», «Теорія і практика реклами».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен освоїти зазначені компетенції і демонструвати наступні результати:

-- Знати:

- основи соціології масових комунікацій;

- роль комунікації в механізмі забезпечення стійкості соціуму;

- основні наукові традиції вивчення засобів масової комунікації;

- соціокультурні передумови формування і розвитку засобів масової комунікації;

- роль, засоби, функції, форми, види та методи масової комунікацій у конкурентному середовищі, а також у житті індивіда та соціуму в цілому;

- форми і види регулювання відносин у діяльності засобів масової комунікації;

- професійні вимоги до публікацій соціологічного матеріалу;

- співвідношення професійних факторів груп інтересів в реальній діяльності інформаційних органів.

-- Вміти:

- самостійно аналізувати зміст інформації з різних джерел;

- вміти використовувати отримані загальні знання у професійній комунікації, міжособистісному спілкуванні;

- проводити окремі соціологічні дослідження масової комунікації.

-- Володіти:

- здатність до ділової комунікації у вітчизняній і міжнародній професійної сферах;

- методами вимірювання ефектів та ефективності комунікації;

- навичками застосування соціологічних методів дослідження на практиці;

- навичками збору та обробки масової інформації;

- володіти методами комунікації в крос культурному просторі.

Соціологія-масової-комунікації

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Л.Н. Федотова, Ф.І. Шарков, А.А. Родіонов та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Соціологія масової комунікації» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!