Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Дискурсивні особливості службових одиниць сучасної англійської мови

Дискурсивні особливості службових одиниць сучасної англійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Дискурсивні особливості службових одиниць сучасної англійської мови – це спецкурс граматики англійської мови, який представляє особливу цінність у майбутній професійній діяльності фахівця з перекладу.

Об'єктом дослідження – є службові одиниці сучасної англійської мови, здатні виконувати цілий ряд комунікативних і прагматичних функцій.

Дискурсивні-особливості-службових-одиниць-сучасної-англійської-мови

Предмет курсу – дискурсивні особливості, граматична будова службових одиниць сучасної англійської мови.

Метою курсу є визначення функціонального потенціалу службових одиниць в сучасній англійській мові та дослідження механізмів формування службових одиниць.

Завдання курсу Дискурсивні особливості службових одиниць сучасної англійської мови:

- виявити категоріальні ознаки службових одиниць, виявити їх специфічні ознаки, що дозволяє диференціювати їх від суміжних класів слів: говірок, спілок, модальних слів;

- встановити місце службових одиниць в словниковому складі і в системі частин мови сучасної англійської мови;

- виявити фактори, що сприяють формуванню службових одиниць, в тому числі дослідити механізми їх прояви;

- визначити функціональний діапазон службових одиниць, встановити їх роль в комунікативному членування;

- проаналізувати комунікативні добавки, що вносяться службовими одиницями в зміст речення;

- пояснити дискурсивні особливості службових одиниць, а також їх специфіку як лінгвістичних одиниць, виходячи з виявлених функціональних характеристик;

- сформувати цілісне уявлення про граматичний лад сучасної англійської мови, звертаючи увагу на ті особливості мовних одиниць обох рівнів, які представляють особливі труднощі при перекладі на іншу мову;

- навчити студентів бачити безпосередній взаємозв'язок між граматичним значенням одиниці мови і її функціонуванням на різних мовних рівнях;

- дати студентам уявлення про морфологічний і синтаксичний аналіз, що розробляється в рамках зазначених вище підходів;

- познайомити студентів з термінологією, прийнятою в роботах з теоретичної граматики.

сучасна-англійська-мова

В рамках даного курсу слухачі коротко знайомляться з основними історичними етапами розвитку граматичної теорії і отримують уявлення про інтерпретацію досліджуваних фактів і явищ англійської граматики засобами функціональної, генеративної та трансформаційної теорій.

Таким чином, знання, вміння та навички, які студенти набувають в результаті опанування курсу Дискурсивні особливості службових одиниць сучасної англійської мови необхідні перекладачам-практикам для грамотної передачі всіх видів значень, закладених у вихідному (англійською) тексті, засобами іншої мови.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!