Роздрукувати сторінку

Іноземна мова (португальська). Португальська мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Португальська мова є офіційною мовою Португалії.

В ході освоєння дисципліни Іноземна мова (португальська). Португальська мова передбачається:

-- Вивчення:

• соціокультурних стереотипів мовної і немовної поведінки іноземною та рідною мовами, ступеня їх сумісності / несумісності;

• національно-маркованої і безеквівалентної лексики, соціокультурних лакун;

• правил мовної поведінки (мовного етикету) в умовах професійного міжкультурного спілкування.

Іноземна-мова-(португальська).-Португальська-мова

-- Формування здатності:

• вести іноземною мовою бесіду, брати участь в дискусії, виступати публічно в рамках професійної та соціально-культурної сфер спілкування;

• правильно користуватися мовним етикетом в ході усного спілкування з представником іншої лінгвокультури;

• сприймати і обробляти відповідно до поставленої мети різну інформацію на іноземній мові, отриману з друкованих, аудіовізуальних та електронних джерел інформації в рамках професійної, суспільно-політичної та соціально-культурної сфер спілкування;

• виконувати усний переклад в рамках професійної сфери спілкування;

• виконувати письмовий переклад друкованих текстів з іноземної мови на українську мову і навпаки в рамках професійної сфери спілкування;

• виконувати письмовий переклад документів і кореспонденції з іноземної мови на українську мову і навпаки в рамках професійної сфери спілкування;

• правильно користуватися етикетом писемного мовлення;

• реферувати і анотувати українською та португальською мовами іншомовні друковані та звукові тексти в рамках професійної сфери спілкування.

В ході вивчення дисципліни передбачається вдосконалення наступних мовленнєвих умінь:

-- В області говоріння та аудіювання:

- задавати всі типи питань, дотримуючись мовного етикету;

- будувати пов'язані висловлювання репродуктивного та продуктивного характеру, в тому числі з аргументацією і виразом свого ставлення до отриманої інформації;

- робити повідомлення і доповіді іноземною мовою щодо професійно значимої тематики;

- підсумовувати і коментувати зміст ділової бесіди;

- синтезувати вторинні тексти різного характеру;

- вести бесіду по телефону, користуючись мовним етикетом телефонних переговорів;

- вести ділові переговори;

- вести неофіційну бесіду з урахуванням особливостей національної культури співрозмовника, в тому числі включитися в розмову декількох осіб, направляти хід двосторонньої бесіди, перервати, відновити перервану неофіційну бесіду;

- користуватися мовними засобами переконання в публічних виступах на професійні теми в безпосередньому контакті з аудиторією;

- розуміти і переробляти основний зміст усних монологічних текстів, сприйнятих з різних джерел інформації (в тому числі зі ЗМІ);

- розуміти емоційно насичену інформацію при безпосередньому спілкуванні з носієм мови;

- розуміти публічний виступ, в тому числі переданий за допомогою технічних засобів.

-- В області читання та письма:

- читати і розуміти тексти за фахом різних жанрів з різним рівнем проникнення в зміст;

- писати офіційні та неофіційні листи;

- складати факси, телеграми;

- складати документи, інструкції, контракти;

- складати плани, резюме;

- заповнювати анкети, декларації;

- складати реферати, анотації;

- аргументовано викладати думку щодо запропонованого питання;

- проводити творчий аналіз вихідного письмового тексту і узагальнювати факти в письмовій формі.

-- В області інформаційно-аналітичної роботи:

- розуміти лекції іноземною мовою;

- розуміти фактичну інформацію по радіо і телебаченню;

- отримувати фактичну інформацію з преси і мережі Інтернет;

- здійснювати аналітико-синтетичну обробку інформації, отриманої з усних, письмових та електронних джерел.

португальська-мова

Отже, в результаті освоєння курсу студент зможе використовувати португальську мову в певних функціональних цілях в залежності від особливостей соціальної і професійної взаємодії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!