Роздрукувати сторінку

Радіожурналістика, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Радіожурналістика» присвячений розгляду основних питань, що належать до історії, теорії та практики радіожурналістики як елемента сучасної системи ЗМІ. Студенти вивчають теоретичні проблеми історичного становлення, сучасні тенденції розвитку радіожурналістики, практично знайомляться з принципами підготовки радіопрограм різних форм і жанрів, з особливостями роботи радіожурналіста.

Цілями освоєння дисципліни "Радіожурналістика" є:

- познайомити учня зі специфікою діяльності на сучасному радіо і телебаченні, показавши тенденції розвитку даних ЗМІ в контексті глобалізації інформаційного простору та конвергентної організації діяльності редакцій, як формою економічного функціонування медіасистем;

- сформувати навички роботи з радіо- і телетекстами, окреслити їх основні особливості і відмітні характеристики;

- розвинути компетенції майбутнього журналіста з виробництва радіо- і телетекстів, організації процесів телевізійного і радіовиробництва.

ЗМІ

Дисципліна "Радіожурналістика" є предметом професійного циклу. Вона складається з двох модулів: "Основи радіожурналістики" і "Сучасна практика телебачення", і органічно пов'язана з такими дисциплінами як "Основи журналістської діяльності", "Професійно-творчий практикум", "Випуск навчальних ЗМІ", які передують її вивченню.

Для успішного вивчення даної дисципліни студенти повинні володіти знаннями в області створення і редагування журналістських матеріалів, структури системи сучасної ЗМІ України, специфіки засобів масової інформації як каналів передачі інформації масової аудиторії.

Дисципліна "Радіожурналістика" та її вивчення передує таким курсам, як "Економіка та менеджмент ЗМІ", "Основи реклами і паблік рілейшнз", цілого ряду спецдисциплін та майстер-класів.

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- здатність розуміти сутність журналістської діяльності як багатоаспектної, що включає підготовку власних публікацій та роботу з іншими учасниками медіавиробництва; індивідуальну і колективну діяльність; текстову і позатекстову роботу (проектну, продюсерську, організаторську), слідувати базовим професійним стандартам журналістської роботи;

- здатність базуватися на знанні особливостей масової інформації, змістовної і структурно-композиційної специфіки журналістських публікацій, технології їх створення, готовність застосовувати інноваційні підходи при створенні медіа текстів;

- бути здатним використовувати сучасні методи редакторської роботи;

- здатність розуміти специфіку роботи в умовах мультимедійного середовища, володіти методами і технологіями підготовки медіапродукту в різних знакових системах (вербальної, аудіо-, відео-, графіка, анімація);

- здатність орієнтуватися в світових тенденціях розвитку медіагалузі, знати базові принципи формування медіасистем, специфіку різних видів ЗМІ, особливості національних медіамоделей і реалії функціонування ЗМІ, бути обізнаним в області найважливіших інноваційних практик у сфері мас-медіа.

Радіожурналістика

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- специфіку телевізійної та радіожурналістики, її особливості та значення для розвитку сучасної медіасистеми;

- особливості роботи з радіо-телетекстами для вдосконалення майстерності майбутнього журналіста.

2. повинен вміти:

- створити теле- або радіосценарій, розробити концепцію теле - або радіопрограми;

- втілити радіо- або телесценарій в реальний медіапродукт у формі радіопрограми, телепрограми або фільму.

3. повинен володіти:

- знаннями з області застосування спеціальних виражальних засобів радіо та телебачення для створення специфічних журналістських творів;

- технологіями, включаючи інноваційні, і прийомами і методиками створення сучасного, конкурентоспроможного продукту як інформаційного.

радіо-та-телебачення

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Гуревич П.С., Ружніков В.Н., Барабаш Н.С., Дебабова А.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати дипломну роботу чи тези з курсу «Радіожурналістика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!