Роздрукувати сторінку

Культура усного і писемного мовлення угорської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна Культура усного і писемного мовлення угорської мови є обов'язковим компонентом підготовки студентів-лінгвістів чи міжнародників угорського напрямку підготовки.

Разом з іншими дисциплінами гуманітарного циклу (такими, як культурологія, історія, філософія, логіка) вона покликана сприяти формуванню загальної культури особистості і, зокрема, таких умінь і навичок у сфері спілкування, які сприяють ефективному вирішенню комунікативних завдань.

Культура-усного-та-писемного-мовлення-угорської-мови

Навчальна дисципліна Культура усного і писемного мовлення угорської мови – вивчає основні лексичні та комунікативні якості угорської мови, манеру вимови, норми мовлення.

Метою курсу Культура усного і писемного мовлення угорської мови є розвиток комунікативної культури студентів.

Завдання Навчальної дисципліна Культура усного і писемного мовлення угорської мови:

- визначення основних понять курсу - таких, як «мова», «мовлення», «мовна діяльність», «ораторське мистецтво», «культура мови», «функціональні стилі», «комунікативні якості мови»;

- знайомство з елементами складної системи угорської мови, що є обов'язковою умовою формування мовної особистості і її реалізації в суспільстві;

- ознайомити студентів з критеріями оцінки публічного виступу;

- охарактеризувати композиційно-логічну структуру угорської мови;

Після вивчення дисципліни Культура усного і писемного мовлення угорської мови студенти повинні:

-- Мати уявлення про:

- норми угорської літературної мови;

- мовні засоби мовної виразності та принципах їх вживання.

-- Знати:

- функціональні стилі сучасної угорської літературної мови, правила їх взаємодії;

- принципи побудови письмових та усних повідомлень;

- правила письмового та усного спілкування.

-- Вміти:

- адекватно оцінювати комунікативну ситуацію і використовувати відповідні їй форми письмового та усного спілкування;

- вільно володіти прийомами організації тексту і нормами, що відносяться до всіх мовних рівнів;

- набути навички виступу перед аудиторією і досвід ведення діалогу і дебатів.

Мова - явище живе і розвивається, відчуває вплив політичних і соціальних змін, що відбуваються в країні.

Основними компонентами вивчення угорської мови і культури її мовлення є теоретичні знання, практичні вправи та досвід виступів.

курс-Культура-усного-та-писемного-мовлення-угорської-мови

Вчення про культуру мовлення тісно пов'язане з ораторським мистецтвом, риторикою, історія якої налічує вже дві тисячі років. При вивченні курсу Культура усного і писемного мовлення угорської мови корисно і доцільно враховувати досвід античної риторики, аналізувати промови відомих ораторів, звертати увагу на риторичні прийоми переконання.

Отже, даний курс спрямований на збагачення мовленнєвої культури студентів, з’ясовує основні критерії угорської мови щодо її відповідності культурним нормам, формує навички багатого та етичного мовлення угорською мовою як усно, так і письмово.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!