Роздрукувати сторінку

Загальна соціологічна теорія, як навчальна дисципліна

« Назад

Соціологія – це наука, яка вивчає соціальну поведінку, суспільство, в тому числі їх витоки, розвиток, організацію, установи. Це соціальна наука, яка використовує різні методи емпіричного дослідження і критичний аналіз, щоб розробити сукупність знань про соціальний порядок, його розвиток і зміни.

Багато соціологів прагнуть проводити дослідження, які можуть бути застосовані безпосередньо до питань соціальної політики та соціального забезпечення, в той час як інші зосереджені в першу чергу на уточненні теоретичного розуміння соціальних процесів. Предмет соціології коливається від мікрорівня окремої установи до взаємодії на макрорівні систем і соціальних структур.

Загальна-соціологічна-теорія

Курс Загальна соціологічна теорія – вивчає правила та закономірності соціального пізнання навколишньої дійсності, засади соціологічного аналізу суспільства, рушійні сили його існування та розвитку, особливості суспільних взаємодій і зв’язків.

Метою вивчення дисципліни є – ознайомлення студентів з основним змістом рівнів загального теоретичного аналізу навколишньої соціальної дійсності,методологією соціологічного пізнання соціальних явищ і процесів, розвиток умінь вирішення практичних та теоретичних завдань, аналітичного мислення при дослідженні соціальних явищ , які відбуваються у сучасному суспільстві.

соціальні-явища

Основні завдання дисципліни:

- розгляд соціальних канонів і принципів функціонування нового суспільства;

- ознайомити студентів з сумою основних соціологічних знань;

- дати знання про соціальні аспекти їх професійної діяльності;

- розвинути соціологічне мислення і навики соціологічної рефлексії;

- сформувати інтерес до соціологічної науки, а також до досліджень в даній області;

- ознайомлення з теорією соціології, концепціями соціального розвитку суспільства;

- опанування провідних соціологічних термінів і категорій;

- вивчення особливостей сучасних соціальних явищ і процесів, впливу на людину суспільних інститутів та об’єднань;

- формування вмінь усвідомлювати і пояснювати соціальні явища та процеси;

- виділити коло знань та вмінь, які необхідні для вдалої професійної практики у майбутньому;

- сформувати свідоме розуміння студентами суті соціологічних категорій та понять;

- розвивати навички аналізу, систематизації, порівняння різноманітних підходів щодо опанування соціальної дійсності;

- сприяти розвитку соціологічного мислення при вивченні явищ та процесів, які відбуваються в суспільстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- предмет, функції та структуру дисципліни;

- категоріальний апарат;

- сутність основних концепцій;

- структурні елементи суспільства.

Витоки соціальної теорії важко точно визначити, але дебати часто повертаються до Стародавньої Греції. З філософських основ якої в західній філософії виникла Просвітницька теорія суспільного договору, соціологічний позитивізм і сучасна соціальна наука та загальна теорія соціології. Сьогодні «соціальна наука» використовується як загальний термін для позначення соціології, економіки, політології, юриспруденції та інших дисциплін. Соціальна теорія носить міждисциплінарний характер і ґрунтується на ідеях з таких різноманітних галузей, як антропологія і медіа-дослідження.

Соціологія

Соціологічна теорія як окрема дисципліна виникла в 20-му столітті, і в значній мірі вимагає критичного мислення, на основі раціональності, логіки і об'єктивності, а також прагнення до знань.

Отже, дана навчальна дисципліна має важливе значення в системі суспільних наук, адже дає можливість зрозуміти природу суспільних відносин та місце в них окремої людини.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!