Роздрукувати сторінку

Історія світової культури, як начальна дисципліна

« Назад

Курс Історія світової культури – розглядає культуру у всіх її проявах по всьому світу від праісторії до сьогодення.

Мета курсу – формування у студентів комплексного бачення основних шляхів і тенденцій розвитку, досягнень і особливостей розвитку світової культури.

Історія-світової-культури

Завдання курсу Історія світової культури:

- з’ясувати сутність, функції, структурні компоненти поняття культура;

- простежити еволюцію поглядів щодо сутності культури;

- виділити основні періоди розвитку світової культури;

- ознайомитися з найважливішими фактами, подіями, особами в історії світової культури;

- дати характеристику особливостям мистецьких стилів різних епох, надати сформувати навички їх аналізу;

- розвиток навичок самостійної роботи;

- створення емоційного ставлення до розуміння художніх цінностей;

- залучення студентів до світової культурної спадщини;

- формування у студентів гуманітарних компетенцій і знань.

культура

Після закінчення вивчення курсу Історія світової культури студент повинен:

-- Знати:

- основні поняття пов’язані з культурою та історією світової культури;

- причини, передумови, хід і віхи розвитку світової культури від давніх часів до сьогодення;

- найвідоміших культурних діячів;

- сутність культури і її соціально роль;

- характерні риси різних культур і цивілізацій, їх відмінності, подібність і взаємодію;

- напрямки і стилі в світовому мистецтві.

-- Вміти:

- орієнтуватися в дослідженнях, присвячених історії світової культури;

- визначати основні закономірності в розвитку світової культури;

- самостійно сприймати різноманітні культурні феномени;

- проводити дослідження в галузі культури.

Зміст дисципліни включає в себе такі теми:

- Культура і цивілізація. Культура палеоліту і неоліту;

- Культура Єгипту;

- Культура Месопотамії;

- Культура Ірану (Персії);

- Культура Індії;

- Культура Китаю і Японії;

- Антична культура;

- Середньовічна культура;

- Культура Нового часу;

- Культура Новітнього часу.

Дана дисципліна має тісні міжпредметні зв’язки з: історією, культурологію, мистецтвознавством та ін. предметами.

світова-культура

Отже, Історія світової культури дозволяє простежити закономірності розвитку світового художнього процесу. Кожна історична епоха мала свої цінності, на тлі яких формувалися твори мистецтва і культури.

Таким чином, в центрі уваги курсу стоїть проблема вивчення різних культур як форм суспільно-духовної свідомості в конкретно-історичній епосі. Саме таким шляхом виявляються загальносвітові духовні і моральні цінності, відображені в предметах мистецтва, які зберегли своє позачасове загальнолюдське значення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!