Роздрукувати сторінку

Імідж сучасного педагога, як навчальна дисципліна

« Назад

Слово імідж запозичене з англійської мови і означає образ. Імідж сьогодні є важливим аргументом для прийняття безлічі соціальних рішень. При цьому основна частина взаємодій будується не на сутнісному пізнанні іншого, а на основі іміджу. Тому володіння іміджевими механізмами важливе, перш за все, для людей публічних професій: політиків, журналістів, телеведучих, але головним чином для педагогів оскільки заняття (лекція, урок) є джерелом інформації, постачальником культурних кодів, а також соціалізацією особистості, як викладача, так і того, хто навчається.

Тому для успіху у своїй професійній діяльності педагогу необхідно мати відповідний імідж.

імідж-педагога

Імідж педагога є багатогранним поняттям і включає в себе ряд критеріїв. Це як зовнішні аспекти (манери, міміка, жести, хода, одяг, зачіска тощо), так і внутрішні (темперамент, емоції, темп тощо).

Мета: ознайомити студентів з змістом поняття імідж, ключовими моментами формування іміджу педагога, його значенням для подальшої професійної діяльності, формувати у них прагнення створити свій досконалий фаховий образ, виховувати естетичну та етичну культуру.

Імідж-сучасного-педагога

Основні завдання вивчення курсу Імідж сучасного педагога:

- виділити проблеми формування іміджу педагога;

- визначити види іміджу;

- сформувати потребу у самоаналізі та вдосконаленні власного іміджу;

- підвищити ефективність організації пізнавальної діяльності студентів;

- підвищити інтерес студентів до своєї майбутньої професії;

- розвинути творчі та естетичні здібності студентів щодо створення іміджу сучасного педагога;

- навчити студентів дотримуватися правил етикету не тільки на робочих місцях, але і в повсякденному житті;

- підготувати інтелігентних, культурних, ввічливих фахівців.

педагог

Після вивчення дисципліни студент повинен мати уявлення:

- про роль педагога в сучасному суспільстві;

- про норми поведінки на робочому місці і в громадських місцях;

- про правила спілкування з колегами по роботі, підлеглими і в суспільстві в цілому.

-- Студент повинен знати:

- правила і норми поведінки на робочому місці;

- правила і норми поведінки з співрозмовниками і колегами по роботі;

- правила етикету з підбору одягу для людей педагогічних професій;

- основні правила і можливості використання фізіогноміки;

- способи попередження та вирішення конфліктів;

- можливості спілкування з різними аудиторіями.

-- Студент повинен вміти:

- працювати з довідковою та спеціальною літературою, в т. ч. електронною;

- дотримуватися правил красномовства: логіка мови, її художня виразність;

- підбирати моделі зачісок і стрижок для людей педагогічних професій;

- доглядати за волоссям;

- підбирати макіяж і парфумерні засоби;

- стежити за мімікою обличчя і тоном голосу;

- правильно рухатися і застосовувати жести.

Імідж, представляючи собою багаторівневу багатофункціональну систему, є найважливішим компонентом педагогічної майстерності. Він забезпечує процес професійної соціалізації через образ як уявлення про себе.

професійний-імідж

Отже, опанування курсу Імідж сучасного педагога є важливим для подальшої професійної діяльності. Адже образ особистості педагога багаторазово підсилює її вплив як на самого іміджносія, підвищуючи ватерпас педагога-майстра, так і на його споживача (студента, колегу, батьків), значно підвищуючи тим самим ефективність взаємодії.

На закінчення слід зазначити, що формування професійного іміджу, в кінцевому рахунку, допоможе викладачеві, вчителю зрозуміти значущість педагогічної майстерності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!