Роздрукувати сторінку

Філологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Поява перших філологів тісно пов'язана з освітніми процесами. Так, ще у Стародавній Греції учням шкіл почали викладати літературу, що вже є доказом важливості мови і її художньої складової. Перші праці в галузі історії мови та дослідження її властивостей з'явилися близько 2500 років тому. Саме цей час офіційно визнано датою зародження спеціальності «філолог».

Однак професія розвивалася і раніше. В епоху Середньовіччя філологічні праці тісно пов'язані з релігією, адже в основному вони присвячувались історії виникнення віри і її праведності. В наші дні філологія стрімко розвивається далеко не у всіх країнах, адже для її розквіту важливо, щоб був відсутній тиск на науку з боку правлячої влади і політики.

діяльність-філолога

Професія філолога має масу таємниць і нюансів. Вона включає широкий спектр діяльності і передбачає розумову працю. В залежності від типу виконуваної роботи, філологів ділять на фахівців двох сфер діяльності:

Філолог-дослідник. Діяльність даного фахівця полягає в постійному вивченні мови: її історії, розвитку, походження та аналізу вже встановлених фактів. Все це може привести до відкриттів, які згодом стануть у пригоді нашим спадкоємцям. Саме філологи – гаранти грамотності населення, адже без подібної наукової діяльності людство кануло би в незнання та відсутність писемності.

Філолог-практик. Даний фахівець доносить основи і накопичені знання до людей. Зазвичай філологи викладають у вищих і середніх навчальних закладах. Їх завдання просвітницьке. Вони дають людям знання і навички, які дозволяють людству розвиватися. Діяльність філолога полягає в вивченні мови, але не стільки його слів і складових, скільки історичних фактів, етимології, роз'яснення тих чи інших понять, залежно від проміжку часу. Філолог – це знавець історії мови.

Цілями освоєння дисципліни «Філологія» в системі сучасного гуманітарного знання є: засвоєння системи гуманітарних знань у порівнянні з природничо-науковими і технічними знаннями, мати ясне уявлення про різновиди гуманітарних знань: про історію, філософію, правознавство, філологію, мистецтвознавство, культурологію, економіку, соціологію, педагогіку, психологію, екологію і т. д.

Студент освоює основні напрямки філології:

1) літературознавство;

2) лінгвістику;

3) текстологію;

4) джерелознавство;

5) полеографію (вчення про писемність);

6) комп'ютерну лінгвістику;

7) мовну політику;

 8) лінгвістичну філософію;

9) лінгвістичну географію;

10) лінгвістичну археологію;

11) полеолінгвістику (тобто позамовні засоби) і т. д.

філологічні-праці

Головна увага приділяється освоєнню основних напрямів літературознавства та лінгвістики:

1. Літературознавства: 1) теорії літератури, 2) літературної критики, 3) історії літератури.

2. Лінгвістики: 1) теорій походження мов, 2) класифікації мов, 3) фонетики і фонології, 4) морфології, 5) синтаксису, 6) словотворення, 7) морфонології, 8) лексикології, 9) лексикографії, 10) фразеології, 11) лінгвокультурології, 12) перекладознавства, 13) зіставного вивчення неспоріднених мов, 14) порівняльно-історичного вивчення споріднених мов, 15) стилістики, 16) етимології, 17) етноніміки, 18) етнолінгвістики, 19) просодії, 20) лінгвістичної статистики і т. д.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати освіти:

-- Знати:

- основні відомості, пов'язані з класичним знанням і сучасною інтерпретацією основних понять філології як науки про правила та закономірності створення, передачі, зберігання, відтворення і функціонування словесних творів;

-- Вміти:

- довести значущість професії філолога для громадської та професійної діяльності в різних аудиторіях;

- підготуватися і виступити з короткою публічною промовою на задану філологічну тему; написати реферат за запропонованою тематикою;

- брати участь у дискусії з питань курсу філології;

- вміти розповідати про себе і свої філологічні інтереси, чітко визначаючи свою позицію з того чи іншого питання і висловлюючи її у мовленні.

-- Володіти:

- основною філологічною термінологією;

- вмінням вести науковий спір, захищаючи свої погляди;

- основоположною інформацією про історію та еволюцію основних філологічних дисциплін;

- правилами побудови мови і різних текстів в усній, письмовій та друкованій формах.

Філологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Виноградов В.А., Закієв М.З., Семеног О.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Філологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!