Роздрукувати сторінку

Журналістське розслідування, як навчальна дисципліна

« Назад

Журналістське розслідування дозволяє з'ясувати причини, з яких не працюють правові механізми, показати зворотний бік проблеми, розповісти правду.

Журналісти, на відміну від чиновників, які не пов'язані необхідністю дотримуватися відомчих циркулярів, істотно обмежують можливості одержання, оцінки та оприлюднення інформації.

Журналістське-розслідування

Журналістські розслідування привертають увагу до проблем, замовчування яких дозволяє порушувати права людини, що потрапила у неприємну ситуацію. Громадська думка допомагає підняти проблему на рівень, який дозволяє знайти шляхи її рішення.

Мета курсу «Журналістське розслідування»: навчання основним методам роботи в жанрі кримінальної хроніки і журналістського розслідування.

Завдання:

- Отримання уявлення про принципи та особливості роботи кримінального репортера.

- Вивчення жанрових ознак матеріалів кримінальної тематики.

- Навчання прийомам роботи в журналістському розслідуванні.

- Відпрацювання навичок роботи з джерелами інформації.

- Вивчення техніки безпеки кримінального репортера.

Для вивчення предмету необхідні вхідні знання насамперед про методи збору інформації, уявлення про специфіку аналітичної та розслідувальної журналістики, а також знання основ міжнародного гуманітарного права, правових норм, що регулюють функціонування ЗМІ в Україні, в тому числі прав і обов'язків журналіста, що студенти отримали з попередніх дисциплін, таким чином, на базі наявних загальних знань учні отримують уявлення про конкретний напрямок журналістської роботи у сфері розслідувальної журналістики.

Компетенції студента, сформовані в результаті освоєння даної освітньої програми:

- здатність вибирати актуальні теми, проблеми для публікацій, володіти методами збору інформації, її перевірки і аналізу;

- здатність орієнтуватися в найбільш поширених форматах друкованих видань, теле-, радіопрограм, інтернет-ЗМІ, сучасної жанрової та стильової специфіки різного роду медіатекстів, поглиблено знати особливості новинної журналістики і уявляти специфіку інших напрямків (аналітична, розслідувальна, художньо-публіцистична журналістика) - компетенція освоюється в частині аналітичної та розслідувальної журналістики.

кримінальний-репортер

У результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

-- Знати:

- принципи вибору теми публікації (актуальність, реальна конкретна ситуація, суспільне благо); основні етапи роботи над журналістським твором;

- специфіку різних джерел інформації; типи джерел інформації; систему інформування журналістів;

- принципи аналізу отриманої інформації; правила цитування та посилання на джерела інформації; критерії оцінки джерел інформації, жанрові характеристики аналітичної та розслідувальної журналістики.

-- Вміти: формулювати тему журналістської публікації; визначати основну думку журналістського тексту; ставити завдання з пошуку інформації; виробляти найбільш раціональну схему пошуку інформації; оцінювати умови пошуку інформації; використовувати допоміжні бібліографічні та інформаційні матеріали; контролювати процес збору інформації; співвідносити тип джерела інформації і характер необхідної інформації, створювати журналістські тексти, орієнтуватися в сучасній жанровій специфіці розслідувальної журналістики.

-- Володіти: оцінкою реальної конкретної ситуації з метою вибору теми твору, навичками роботи з різними джерелами інформації, технологіями організації довідково-інформаційної діяльності; прийомами і методами збору інформації, навичками написання медіатекстів; методами аналізу інформації; технологіями перевірки інформації на достовірність; методиками проведення бесіди з різними категоріями громадян і прийомами стимулювання ходу спілкування.

розслідувальна-журналістика

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Проскурін Р.А., Криворотов І.І., Шостак М.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи реферат з курсу «Журналістське розслідування» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!