Роздрукувати сторінку

Практична фонетика англійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Практична фонетика англійської мови» - вивчає теоретичні основи вимови англійської вимови.

Мета курсу «Практична фонетика англійської мови»:

- формування вимовних навичок як компонентів складних мовленнєвих умінь аудіювання, говоріння і техніки читання;

- оволодіння знаннями про фонологічної системі англійської мови.

курс-Практична-фонетика-англійської-мови

Завдання:

1) формування базових знань про звуковий лад досліджуваної мови;

2) формування базових знань про особливості артикуляції звуків, і інтонації;

3) формування вимовних навичок;

4) формування фонематичного і інтонематичного слуху;

5) оволодіння системою правил читання досліджуваною іноземною мовою і технікою читання;

6) оволодіння способами транскрибування і інтонування різних мовних одиниць;

7) формування уявлення про соціокультурну обумовленість фонетичного оформлення мовлення;

8) навчання студентів вмінню пояснювати артикуляцію англійських звуків, порівняно з українськими звуками, виправленню фонетичних помилок;

9) формування професійних навичок і умінь.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

-- Знати:

- теоретичні основи англійської вимови;

- будову мовного апарату, голосоутворення, артикуляцію та їх функції в мовному процесі;

- загальнофізіологічні критерії класифікації звуків мови;

- фонологічні і фонетичні ознаки англійських голосних і приголосних звуків;

- правила читання голосних і приголосних в різних положеннях;

- позиційні зміни голосних і приголосних в слові;

- основні інтонаційні моделі оформлення усного мовлення;

- основні англійські тони;

- основні випадки асиміляції приголосних звуків в потоці мовлення;

- комунікативну роль інтонації.

-- Вміти:

- транскрибувати і інтонувати як тексти в друкованому пред'явленні, так і зі слуху;

- пояснювати правила читання, спираючись на знання про розподіл на склади і складоутворення;

- адекватно сприймати особистість, яка говорить на основі фонетичних особливостей її мови;

- мелодично оформляти різні комунікативні типи висловлювання;

- вибирати і дотримуватися стилю спілкування - повного або нейтрального;

- правильно артикулювати звуки як окремо, так і в потоці мовлення;

- правильно оформляти звукову сторону висловлювання згідно вивченим фонетичним явищам;

- адекватно оформляти мову відповідно до екстралінгвістичної ситуації;

- розуміти на слух автентичну мову.

Практична-фонетика-англійської-мови

Отже, даний курс націлений на оволодіння фонетичним ладом досліджуваної іноземної мови з метою іншомовного спілкування, формування інтонаційно вимовної основи вивчення англійської мови.

У нас, на сайті ІЦ Курсовікс, ви можете придбати курсову чи самостійну роботу з курсу «Практична фонетика англійської мови».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!