Роздрукувати сторінку

Культура ділового спілкування, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Культура ділового спілкування – це навчальна дисципліна, яка формує уявлення про теоретичні основи культури ділових відносин, про сутність, особливості, значення ділового спілкування, вивчає загальні закономірності і основи технологій активного спілкування з співрозмовником.

Мета викладання дисципліни Культура ділового спілкування - дати студентам теоретичні знання та практичні навички в області етики і етикету, які допоможуть їм здійснювати конструктивну взаємодію в соціальній сфері, а саме: успішно встановлювати контакт з колегами, ефективно організовувати комунікацію; в подальшому використовувати свій потенціал у професійній діяльності в якості співробітника, підлеглого або керівника.

дисципліна-Культура-ділового-спілкування

Завдання курсу Культура ділового спілкування:

- формування у студентів сучасного гуманітарного світогляду, в основі якого лежить раціональне розуміння моральних ідеалів і цінностей сучасного суспільства;

- стимулювання вирішення соціально-економічних проблем різного рівня (особистих, суспільних, державних) таким чином, коли економіка і моральність розглядаються в жорсткій субординації;

- оволодіння вміннями практичного застосування набутих знань при роботі в

освітніх чи інших установах в умовах конкурентних ринкових відносин.

Культура-ділового-спілкування

Коротка характеристика змісту навчальної дисципліни Культура ділового спілкування:

- Предмет і завдання курсу Культура ділового спілкування.

- Реалізація ділової культури в процесі спілкування.

- Специфіка і форми ділового спілкування.

- Ділова репутація як конкурентний ресурс організації.

- Сутність ефективного лідерства.

- Підготовка та проведення зборів і нарад.

- Конференції, презентації, прийоми.

- Ділова переписка.

- Особливості телефонного та internet ділового спілкування.

- Ефективна комунікація в діловому спілкуванні.

- Особливості ділового спілкування.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

-- Мати загальне уявлення про:

- основні етичні системи;

- про структуру та функції моралі.

-- Володіти:

- теоретичними знаннями етичних, соціально-психологічних особливостей професійної діяльності;

- вміннями організації різних форм ділової комунікації;

- специфікою норм міжнародного ділового спілкування.

-- Вміти:

- моделювати ділові ситуації і проектувати свою поведінку в них;

- володіти практичними навичками здійснення ділових контактів за допомогою різних комунікативних засобів (наприклад, складання особистого резюме, ділового листа, використання візитної картки, технічних засобів: телекс, телефакс, електронна пошта і т.п.).

курс-Культура-ділового-спілкування

Отже, курс Культура ділового спілкування направлений на формування у студентів готовності до здійснення професійного комунікативного і ділового спілкування на основі використання індивідуальних і групових технологій ділового спілкування і прийняття рішень в організації професійної діяльності і управлінні установою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!