Роздрукувати сторінку

Перекладознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Протягом другої половини ХХ ст. переосмислення перекладацької діяльності, що йде в далеке минуле, досягло такого рівня, що привело до створення самостійної наукової дисципліни, яка стала найменуватися теорія перекладу, наука про переведення, або перекладознавство. Перекладознавство розвивалося стрімкими темпами, в короткі терміни дисципліна не тільки обзавелася самостійним предметом, об'єктом вивчення, а й розробила власний термінологічний апарат, яким успішно користувалася і користується понад 50 років.

Навчальний курс Перекладознавство – вивчає проблематику сучасного перекладознавства, дає рекомендації щодо особливостей перекладу текстів різних жанрів і оптимальних способів і прийомів роботи головним чином з лексичним матеріалом, що представляє найбільші труднощі для перекладу.

курс-Перекладознавство

Мета курсу Перекладознавство - студентів з основними концепціями лінгвістичної теорії перекладу, сформувати у них професійну перекладацьку компетенцію, підготувати їх до міжкультурної комунікації та професійної діяльності в сучасних умовах.

Освітні цілі освоєння дисципліни: Основна освітня мета дисципліни полягає у формуванні у студентів правильного уявлення про сучасні вимоги до точності перекладу, відповідальності перекладача за свою практичну діяльність. Освітня мета реалізується за умови досягнення студентами певного рівня передачі прагматики оригіналу в перекладі відповідно до перекладацької еквівалентності.

Професійні цілі освоєння дисципліни: Підготовка фахівця, який вміє на науковій основі організувати свою професійну діяльність; аналізувати матеріали досліджень в області лінгвістики.

Завдання курсу Перекладознавство:

- вивчення і критичний аналіз наукової літератури в області лінгвістики, міжкультурної комунікації, теорії перекладу в професійних цілях;

- планування і організація інформаційно-пошукової діяльності, спрямованої на вдосконалення професійних умінь в області теорії перекладу;

- критичний аналіз результатів власної перекладацької діяльності (за типом перекладацьких проектів) з метою її вдосконалення і підвищення кваліфікації студентів;

- науково-дослідницька робота в сфері сучасного перекладознавства та міжкультурної комунікації;

- формування практичних навичок і умінь роботи з системами машинного перекладу;

- формування дискурсивної, соціолінгвістичної та соціокультурної компетентностей, а також лінгвістичної компетентності, необхідних вчителю основної школи;

- формування системи знань про можливості використання перекладу в практиці викладання іноземних мов в школі;

- розвиток умінь включення перекладу в тестові завдання для перевірки рівня підготовленості.

навчальний-курс-Перекладознавство

В результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати освіти:

-- Знати:

- методи узагальнення та аналізу;

- види перекладацьких трансформаційних операцій;

- категорії еквівалентності в перекладі.

-- Вміти:

- критично мислити;

- ставити дослідницькі завдання;

- організовувати навчання та самоконтроль.

-- Володіти:

- алгоритмами підбору варіантів для досягнення еквівалентності;

- прийомами перекладацьких трансформаційних операцій.

Переекладознавство

Таким чином, даний курс націлений на формування системи знань в області основ перекладознавства і теорії перекладу, вивчення особливостей мовленнєво-мислячої діяльності при здійсненні різних видів перекладу, на розвиток умінь в галузі використання прийомів перекладу на різних рівнях еквівалентності.

На сайті інформбюро Курсовікс ви можете купити дипломну роботу чи контрольну з курсу Перекладознавство. Наші автори готові допомогти вам написати завдання з вище згаданого курсу в строк і згідно всіх вимог.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!