Роздрукувати сторінку

Історія України, як начальна дисципліна

« Назад

Історія - це фундамент, на якому будується життя народу. Не знаючи і не повідомляючи своєї історії, своїх коренів, народ не має майбутнього.

Вивчення студентами курсу Історія України займає важливе місце в загальній системі підготовки сучасного дипломованого фахівця.

вітчизняна-історія

Історія вивчає минуле людства і спрямована на формування системи знань, необхідних для освіченої людини. Особливість історії випливає з того, що її головною метою є вивчення людської повсякденності як в просторі, так і в часі.

Історія допомагає дізнатися минуле своєї батьківщини, більш точно визначити її місце серед інших країн і народів.

Вивчення історії України сприяє формуванню більш глибокого розуміння сучасної соціально-політичної, економічної і культурної ситуації в країні. До того ж отримані знання знадобляться студентам при вивченні спеціальних, в тому числі економічних і правознавчих, дисциплін.

Історія як наука має приватне коло джерел, які умовно можна розділити на письмові, усні, археологічні, етнографічні, лінгвістичні, кіно-фоно-фото-аудіо-віртуальні документи та ін. Вона спирається на наукову методологію.

Сучасні українські історики в вивченні історичного процесу користуються цивілізаційним і формаційним підходами.

Нова методологія історії виходить з позицій необхідності всебічного аналізу подій і явищ на базі дійсних документів, прийняття історичного процесу таким, який він був, необхідності вивчення національної історії в тісному зв'язку з історією світових цивілізацій. Тому в даний навчальний курс побудований на комплексному підході.

Історія-України

Мета дисципліни Історія України - формування і розвиток соціально особистісних компетенцій студентів, які забезпечують їх самовизначення в системі цінностей, вироблених в процесі історичного розвитку українського народу і становлення суверенної української держави, і виховання на цій основі почуття причетності до долі країни і її історії.

Завдання вивчення дисципліни Історія України:

- вивчення теоретичних основ соціально-гуманітарних дисциплін;

- формування уявлень про соціальний, фізичний та духовний розвитку людини;

- розвиток навичок аналізу духовних і соціокультурних, соціально-політичних і економічних процесів у часі;

- зміцнення відчуття патріотизму, громадянськості, відповідальності перед суспільством і державою;

- формування уявлення про місце і роль України в контексті світової історії.

українська-історія

В результаті вивчення дисципліни Історія України студенти повинні знати:

- основні теорії суспільного розвитку, формаційний, культурологічний, цивілізаційний та інші підходи до розгляду історичного процесу;

- основні історичні факти, події, дати та персоналії;

- основні етапи становлення і розвитку цивілізації на східнослов'янських землях;

- роль вітчизняної історії в цивілізаційному процесі;

- історичні межі розвитку і форми існування української державності в різні періоди;

- основні етапи економічного, політичного і культурного розвитку України в контексті європейської та світової історії;

- суперечливі процеси історичного розвитку;

- основні тенденції розвитку України на сучасному етапі.

-- Набути навички і якості:

- вміти застосовувати формаційний і цивілізаційний підходи до вивчення української історії;

- вміти передавати і обґрунтовувати свою думку і вести діалог з проблем, що стосуються ціннісного ставлення до світової та державної історії;

- вміти характеризувати умови і результати формування українського народу в різні історичні періоди, пояснювати вплив різних культурно-цивілізаційних чинників на розвиток України та оцінювати основні досягнення в розвитку матеріальної і духовної культури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!