Роздрукувати сторінку

Архаїчна культура в свідомості Нового часу, як навчальна дисципліна

« Назад

Архаїчна культура в свідомості Нового часу – це теоретико-практичний курс про моделі архаїчної культури, які збереглися у період Нового часу в масовій культурі і свідомості.

Це філософсько-культурна і гуманітарна дисципліна.

Саме слово архаїка має грецьке походження і означає – давній, стародавній.

архаїчна-культура

Це традиційна культура, найбільш ранні форми людської колективності, а також відповідні їм форми культури і релігійних уявлень. В процесі історичного розвитку архаїка передує цивілізації.

Архаїчна культура побудована на міфі. Основна тема якого – створення світу.

Мови архаїки – це системи символів, за допомогою яких первісні колективи координували свою життєдіяльність.

Міф і ритуал грають роль організуючих структур архаїки. Для релігійних уявлень цієї епохи характерні їх синкретичність, нерозривний зв'язок з матеріально-практичною сферою і формами практичної організації життєдіяльності.

Принципи архаїки лежать в основі всіх етнічних культур в історії людства, тому остаточно архаїка витісняється у сферу мистецтва і наукової рефлексії тільки в Новий час, з переходом від етнічної культури до національної.

У житті і культурі Нового часу можна знайти дуже багато рефлексів міфологічної свідомості і, більш того, навіть його основоположні, «базисні» елементи.

Об’єктом навчальної дисципліни виступає – архаїчна культура.

Предметом – зміст творів живопису, літератури, театру, архітектури Нового часу, в яких наявні стародавні сюжети міфології, архаїчні образи і архетипи.

Мета курсу: ознайомити студентів з архаїчною культурою, її засадами: ритуалами та обрядами, міфологією, тотемізмом, шаманізмом, фетишизмом та ін., які збереглися в масовій культурі і свідомості людини Нового часу; розвивати навички аналізу моделей архаїчного мислення в період Нового часу; виховувати студентів на кращих зразках світової культури.

Архаїчна-культура2

Завдання курсу:

1. Ознайомити студентів з поняттям архаїчна культура.

2. Ознайомити студентів з основними здобутками та особливостями стародавніх культур та вірувань.

3. Ознайомити студентів з найкращими зразками культури Нового часу, яким притаманні архаїчні елементи.

4. Визначити роль архаїчної культури в культурі Нового часу.

5. Навчити проводити аналіз творів мистецтва.

При вивченні курсу Архаїчна культура в свідомості Нового часу студенти повинні зрозуміти і засвоїти категоріальний апарат курсу, намагатися аналізувати виявлення природи людини, види діяльності та пізнання душі людини. Даний курс сприяє розвитку духовно-світоглядних основ і навичок студентів, дає можливість аналізувати і прогнозувати культурні ситуації.

Основи курсу допоможуть розвинути творчі здібності студентів у сучасному житті, торкнутися духовно-моральних засад людини і показати шлях до досконалості її діяльності.

Архаїчна культура в свідомості Нового часу тісно пов’язана з іншими науками. Особливо міцні зв’язки має з історією, психологією, культурологією, релігієзнавством філософією.

Новий-час

Дослідники: К. Леві-Стросс, В. Пропп, Дж. Фрезер, Е. Тайлор, Л. Леві-Брюль, В. Топоров, В.В. Іванов та ін.

Отже, Архаїчна культура в свідомості Нового часу – це навчальний курс, який спрямований на виявлення елементів архаїчної культури, міфологічного світогляду у різноманітних формах свідомості суспільства Нового часу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!