Роздрукувати сторінку

Історія естрадного мистецтва, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Історія естрадного мистецтва» відноситься до дисциплін професійного циклу, її вивчення сприяє процесу професійної підготовки майбутніх бакалаврів соціально-культурної діяльності.

Основною метою курсу є формування у студентів чіткого уявлення про мистецтво естради та його специфічні якості, що складаються і змінюються в процесі історичного розвитку.

виконавство-на-естраді

Завдання курсу: дати студентам необхідні знання та вміння, у тому числі:

- історичні знання ретроспективи розвитку мистецтва естради в умовах масових свят, співдружності з торгівлею і застіллям, концертної та театральної сфери;

- теоретичні обґрунтування сутності мистецтва естради як галузі особливих жанрів всіх видів просторово-часових мистецтв;

- прикладні відомості в області специфіки виконавства на естраді;

- розуміння специфіки естрадного мистецтва, основних його особливостей і цілей, жанрів і форм побутування;

- засвоєння основних етапів історії розвитку естради за кордоном і в Україні;

- засвоєння знань, формування навичок і умінь в області режисури естради.

Курс «Історія естрадного мистецтва» спирається на знання і навички, одержані студентами на заняттях з дисциплін «Майстерність актора», «Режисура», «Драматургія естрадного подання» та інших практичних курсах.

Даний курс в основі своїй обмежується двохстолітнім періодом (ХІХ –ХХ ст.), що знаменує собою етапи виникнення, становлення та подальшого розвитку професійної естради. Нинішнім станом родів і жанрів естрадного мистецтва присвячуються не тільки фінальні оглядові лекції, але й по ходу вивчення історичних тем екскурсні зіставлення з сьогоденною соціально-естетичною ситуацією.

Історія українського і зарубіжного мистецтва естради досліджується не порізно, а єдиним потоком, оскільки виникнення нових жанрів і форм відбувалося в окремих країнах спонтанно, по-своєму, але незабаром переймалося сусідніми спільнотами, де новації доосмислювались і збагачувалися.

Проблеми жанрів з ілюстрацією їх прикладами творчості відомих артистів можуть порушуватися і по ходу вивчення розділу «Естрадні заклади». Так само як і творчі біографії викладатися там же, оскільки загальна картина еволюції естрадного мистецтва розкривається через пошуки нових, найбільш прийнятних форм закладів святкового дозвілля.

Історія-естрадного-мистецтва

Курс «Історія естрадного мистецтва» може бути в якійсь мірі пов'язаний з вивченням основ музичного театру (оперета, мюзикл). Ця близькість визначається синтетичністю драматургії естрадного номера, естрадної програми і музично-драматичного твору для театру. І, звичайно, умінням артиста переконливо діяти за допомогою співу, танцю та драматичного мистецтва.

У результаті вивчення курсу «Історія естрадного мистецтва» студент повинен:

- пізнати і осмислити основні віхи та етапи історії мистецтва естради;

- розібратися в різних поглядах на сутність мистецтва естради;

- вміти аналізувати і оцінювати естрадні твори;

- вміти працювати з довідковою та історико-мемуарною літературою;

- володіти спеціальною термінологією і лексикою мистецтва естради.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

-- Мати уявлення:

- про значення естрадного мистецтва в сучасній українській культурі і в майбутній професійній діяльності.

-- Знати:

- історію, специфіку і закономірності розвитку різних форм естрадного мистецтва;

- основи режисури естрадних заходів.

-- Отримати навички та вміння:

- аналізу функцій, спрямованості і жанрового різноманіття естрадного мистецтва;

- організації, підготовки та проведення соціально-культурних заходів з естрадними номерами різних жанрів.

Вивчення дисципліни «Історія естрадного мистецтва» тісно пов'язана з такими дисциплінами навчального циклу: «Теорія та історія соціально-культурної діяльності», «Технологічні основи соціально-культурної діяльності», «Історія мистецтв», «Теорія і історія культури», «Театральна і кінокультура», «Режисура масових свят та вистав», «Обладнання сценічного майданчика», «Звукове, світлове і декораційне оформлення соціально-культурних програм», «Сценічний реквізит і грим», «Культурологія», «Основи культурної політики», «Сценарно-режисерські основи», «Соціокультурна анімація».

мистецтво-естради

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Клітин С.С., Мархасев Л.С., Савченко Б.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи тези з курсу «Історія естрадного мистецтва» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!