Роздрукувати сторінку

Українська мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Дана навчальна дисципліна включена в розділ "Професійний" основної освітньої програми Філологія.

Для вивчення дисципліни необхідні знання, уміння, отримані майбутніми бакалаврами при вивченні дисциплін, що складають фундамент філологічної освіти, а саме: історична граматика української мови, сучасна українська мова.

риси-української-мови

Цілі опанування дисципліни - вивчити фонетичну і граматичну систему української мови порівняно з російською і частково білоруською мовами, що дозволить глибше усвідомити суть фонологічної і граматичної систем української мови, встановити їх загальнослов'янські і специфічні риси.

Продовженням цього курсу буде "Порівняльна лінгвістика в навчанні української мови". Курс належить до групи курсів, розвиваючих зміст базисних предметів.

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- особливості фонологічної і граматичної систем української мови;

- загальнослов'янські та специфічні риси української мови;

- особливості українського формо - і словотворення;

- регулярні відповідності між українськими та російськими суфіксами;

- культуру українського народу.

2. повинен вміти:

- утворювати різні форми іменників, дієслів, прикметників, числівників та інших частин мови;

- будувати українські фрази;

- зіставляти граматичний і фонетичний матеріал з аналогічними явищами в українській мові;

- аналізувати тексти.

3. повинен володіти:

- необхідним запасом слів і фразеологізмів;

- навичками читання, аудіювання українських текстів різних типів;

- навичками письма та говоріння українською мовою.

4. повинен демонструвати здатність та готовність:

- до читання та аналізу художніх творів українських письменників;

- до читання наукової літератури українською мовою.

система-української-мови

В результаті засвоєння навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- викладати матеріал логічно, послідовно;

- складати репліки діалогу;

- складати план, тези, конспект;

- створювати тексти різних типів, стилів, жанрів;

- аргументувати свою позицію;

- удосконалювати письмову грамотність;

- редагувати тексти;

- користуватися довідниками, словниками;

- моделювати різноманітні життєві ситуації.

В результаті засвоєння навчальної дисципліни студент повинен знати:

- особливості усного і писемного мовлення;

- роль мови у формуванні особистості;

- поняття комунікації, ділового спілкування;

- відомості про риторику і її ролі;

- здійснювати перекази текстів;

- основні моменти життєвого і творчого шляху письменника, про його громадську та політичну діяльність;

- зміст, тематику й проблематику творів.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування загальних компетенцій, які включають в себе здатність:

- здійснювати пошук і використання інформації, необхідної для ефективного виконання професійних завдань, професійного та особистісного розвитку;

- орієнтуватися в умовах постійної зміни правової бази.

Українська-мова

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, М.Г. Парфьонов, Л.І. Піскорська та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи презентацію з курсу «Українська мова» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!