Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Практика усного і писемного мовлення англійської мови

Практика усного і писемного мовлення англійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Метою освоєння курсу Практика усного і писемного мовлення англійської мови є сприяння формуванню і розвитку у студентів загальнокультурних, професійних і спеціальних компетенцій, що дозволяють їм в подальшому здійснювати професійну діяльність за допомогою оволодіння комунікативною компетентністю з досліджуваної іноземної мови, яка передбачає володіння різними видами мовленнєвої діяльності, лексичним і граматичним матеріалом, а також готовність використовувати іноземну мову для отримання, оцінювання і застосування іншомовної інформації для вирішення навчальних та професійних завдань.

курс-Практика-усного-і-писемного-мовлення-американської-англійської-мови

Завдання дисципліни Практика усного і писемного мовлення англійської мови:

- формування основних видів МД: аудіювання, говоріння (монологічне, діалогічне мовлення), читання, письмо;

- формування готовності до здійснення іншомовної мовленнєвої діяльності, в тому числі розвиток інтеграційних комунікативних умінь, які включають вміння вести бесіду; вміння будувати свою мовну і немовну поведінку адекватно соціокультурної специфіки країни, що вивчається; розвиток компенсаторних умінь (умінь виходити з положення в умовах дефіциту мовних засобів при отриманні і передачі іншомовної інформації);

- вдосконалення слухомовленнєвих навичок;

- розвиток умінь аудіювати автентичні тексти, що відображають різні функціональні стилі і сфери спілкування в рамках програмного матеріалу;

- збагачення активного словника студентів, характерного для нейтрального стилю мовлення, а також знайомство з елементами розмовного стилю мовлення і ідіомами;

- вдосконалення граматичних навичок і збагачення мовлення студентів новими синтаксичними конструкціями;

- формування професійно-педагогічних умінь і навичок;

- навчання творчим висловом в рамках досліджуваної тематики;

- розвиток навичок і вмінь реферування іншомовних текстів публіцистичного і науково-популярного характеру і текстів рідною мовою;

- розвиток вміння представляти вербальну інформацію у вигляді схем, таблиць, діаграм.

В результаті опанування курсу студенти повинні виконувати наступні види робіт:

- складати план-контекст виступу на літературну, професійну тему;

- правильно перевести на українську мову уривок оригінального тексту, звертаючи особливу увагу на функціонально-стильову адекватність;

- без допомоги словника дати правильний переклад оригінального художнього тексту або тексту суспільно-політичного або публіцистичного характеру;

- розуміти презентації або аргументоване висловлювання носіїв мови по темам, що вивчаються протягом року; зробити презентацію з питань суспільно-історичного або морально-етичного характеру, чітко дотримуючись струнку структури висловлювання з обов'язковим вираженням власної думки або точки зору з обговорюваного питання;

- дати інтерпретацію прочитаного художнього тексту з точки зору використаних автором виразних засобів для реалізації свого задуму, привести характеристику героїв і дійових осіб художнього твору з точки зору автора.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-американської-англійської-мови

Отже, даний курс націлений на збагачення англомовного мовлення студентів, його нормованості.

ІЦ Курсовікс надає послуги по написанню будь-яких робіт, ми працюємо оперативно та якісно. На нашому сервісі ви можете замовити курсову роботу чи презентацію з курсу Практика усного і писемного мовлення англійської мови.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!