Роздрукувати сторінку

Міфологія голлівудського кінематографу, як навчальна дисципліна

« Назад

Безсумнівно, міф був і залишається одним з основних структурних компонентів багатьох видів мистецтва. Зокрема, ця древня форма знайшла новий спосібвираження і переживає друге народження, зіткнувшись з одним знаймолодших мистецтв нашої епохи - кінематографом, неоднорідним, який, в свою чергу, підрозділяється на різні жанри. Особливо активнокористується міфологічною символікою науково-фантастичне кіно,яке, підкоряючись диктату законів жанру, тяжіє до глобальнихпроблем і космологічності та оперує узагальненимиобразами.

Мета курсу Міфологія голлівудського кінематографу – розкрити найбільшхарактерні риси присутності міфу у голлівудському кіно і виявити причини популярності фільмів, в яких присутня міфологія.

дисципліна-Міфологія голлівудського кінематографу

Реалізації поставленої мети сприяє рішенню наступних загальних завдань:

- формування антропологічного бачення кіномистецтва;

- розвиток навичок філософського, культурологічного та мистецтвознавчого розуміння і аналізу кінематографа;

- виявлення кінематографічних способів конструювання соціальної реальності;

- оволодіння методологією і методикою моделювання громадських практик через ігрове і неігрове кіно, всебічного аналізу ідеології та міфології, що конструюються кінематографом;

-- а також вирішення конкретних завдань:

- розглянути найбільш важливі етапи розвитку міфологізації голлівудського кіно;

- знайомство з найбільш характерними міфологічними сюжетами, відомими практично у всіх культурах;

- формування знань про структуру сюжетів фільмів міфологічного циклу;

- формування основ психоаналітичного тлумачення міфу в кінематографі;

- визначення способів, інструментарію, прийомів міфологізації сюжету кіно;

- на прикладі найбільш відомих голлівудських художніх фільмів, навчити студентів основним принципам і методикам аналізу міфічного сюжету;

- проаналізувати найвідоміші голлівудські фільми, у яких присутній міф.

В результаті освоєння дисципліни Міфологія голлівудського кінематографу студент повинен:

-- Знати:

- основні терміни і поняття міфологізації кіно;

- принципи виокремлення різних типів міфічного кіно, найбільш авторитетні класифікації фантастики і присвячені їй найважливіші спеціальні дослідження;

- базові закономірності розвитку застосування міфології у голлівудському кіно від його зародження до сучасності;

- найважливіші віхи еволюції голлівудської міфічної фантастики і фентезі XX-XXI ст.

Вище згадана дисципліна має тісні зв’язки з предметами кінематографічного циклу та суміжними дисциплінами.

Міфологія голлівудського кінематографу

Отже, курс Міфологія голлівудського кінематографу розкриває основоположні засади міфологізації голлівудських фільмів та принципи їх створення, знання чого є важливим для подальшої професійної діяльності спеціаліста в галузі режисури і кіно.

Сайт КУРСОВІКС допоможе вам якісно зробити будь-яке завдання по дисципліні Міфологія голлівудського кінематографу. Звертайтеся, виконаємо оперативно і якісно. Купити курсову та наукову статтю з курсу міфологія голлівудського кінематографу можна у нас, звертайтеся в ІЦ «KURSOVIKS»!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!