Роздрукувати сторінку

Політичні ідеології, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Політичні ідеології – вивчає основні характеристики і тенденції сучасних політичних ідеологій, специфіку української ідейно-ідеологічної традиції і сучасної ідеологічної сфери, проблеми і перспективи розвитку ідеологічних процесів в Україні і світі, основні фактори ідеологічної боротьби, її форми і зміст.

Мета дисципліни Політичні ідеології - вивчення політичних ідеологій, розширення знань студентів про закономірності і взаємозв'язки світових ідей, а також специфіку прояву політичних ідеологій в окремих країнах і в Україні, зокрема, про принципи порівняльного аналізу ідеологій, формування у студентів елементів соціально-політичної, правової культури, розвиток навичок аналізу політичних ідей.

курс-Політичні-ідеології

Завдання дисципліни Політичні ідеології:

- проаналізувати основні поняття дисципліни;

- визначити основні етапи становлення та розвитку ідеології;

- дати уявлення про роль ідеології в житті суспільства;

- розкрити природу сучасної ідеологічної системи і процесу трансформації ідей;

- розглянути основні параметри ідейно-політичного процесу в їх взаємозв'язку;

- формувати критичне осмислення різних теоретичних підходів і шкіл, існуючих в даній області;

- розвинути вміння застосовувати теоретичні знання для порівняльного аналізу ідейно-політичного процесу в Україні (на загальнодержавному, і регіональному рівнях).

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні наукові поняття курсу;

- основні принципи, теорії і методи пізнання світу ідей;

- сутність феномену політичної ідеології;

- роль і місце політичної ідеології в політичній системі суспільства;

- політико ідеологічний ландшафт сучасної України і світу.

-- Вміти:

- розпізнавати внутрішню логіку побудови політичних ідеологій, мотиви і рушійні сили їх еволюції, механізм і характер їх взаємодії в соціально-політичному просторі;

- вибирати і вивчати теми для самостійної дослідницької діяльності;

- висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору з питань сучасного ідеологічного процесу;

- орієнтуватися в сучасному політико-ідеологічному просторі.

-- Володіти:

- матеріалом основних навчальних посібників з політичної ідеології, освоїти основоположні концепції даної предметної сфери;

- вільно оперувати провідними «іменами» в політичній ідеології;

- сукупністю знань про основні проблемні сюжети, представляти сучасні тенденції розвитку ідеологій з урахуванням світового і українського політологічного досвіду;

- навичками роботи з первинними і вторинними джерелами (внутрішня і зовнішня критика);

- навичками складання програмних документів, що відображають відповідну ідеологічну доктрину;

- навичками проведення дискусії і відстоювання своєї точки зору.

Політичні-ідеології

Таким чином, даний курс націлений на формування вмінь аналізувати вплив ідей та ідеологій на механізми в політиці, аналізувати поточний ідейно-ідеологічний процес в Україні та світі, спираючись на основні поняття і методи суспільствознавчого знання, давати аргументовану (наукову) оцінку учасникам (суб'єктам і об'єктам) виборної боротьби, бачити за партійно-політичну позицією політичних акторів, їх ідеологічні установки і соціальні інтереси (загальні і приватні).

Інформцентр Kursoviks виконує різноманітні студентські роботи, у нас ви можете замовити курсову роботу чи есе з курсу Політичні ідеології. Завжди раді вам допомогти!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!