Роздрукувати сторінку

Лексикологія англійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс лексикології - це одна з перших теоретичних дисциплін, передбачених університетською програмою для підготовки філолога.

Курс Лексикологія англійської мови - вивчає словниковий склад сучасної англійської мови та її базові положення, що відображають рівень знань вітчизняної і зарубіжної гуманістики в цій області.

курс-Лексикологія-англійської-мови

Мета курсу Лексикологія англійської мови - системний опис словникового складу мови.

Завдання курсу Лексикологія англійської мови:

- ознайомити студентів з досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки в області лексикології як науки про сутність, структуру і функціональні потенції лексики;

- встановити причини кожного лексичного явища;

- визначити місце лексикології в системі англійської мови;

- дати загальну характеристику стану сучасного складу англійської мови;

- показати продуктивні і непродуктивні типи і засоби словотворення в сучасній англійській мові;

- відобразити системний характер англійської лексики і обумовлюючі її національну своєрідність закономірності;

- теоретично висвітлити основи лексичного ладу англійської мови відповідно до сучасного стану науки про мову в її двох взаємопов'язаних і взаємно-додаткових функціях - когнітивній та комунікативній;

- показати системний характер лексики;

- сформувати уявлення про динамічний характер мовної системи і познайомити з шляхами поповнення словникового запасу за допомогою словотворення, запозичення, семантичного розвитку слів;

- показати зв'язок лексикології з іншими лінгвістичними дисциплінами;

- розвинути вміння робити самостійні узагальнення і висновки зі спостережень над конкретним мовним матеріалом;

- розвинути вміння аналізувати емпіричний матеріал з урахуванням різних методів лінгвістичного аналізу - компонентного, дистрибутивного, порівняльного, методу аналізу дефініцій і ін.;

- підготувати студентів до самостійної навчально- і науково-дослідної роботи - написання рефератів, курсових і дипломних робіт.

Об'єктивні зв'язки слова з іншими сторонами мови і з названими в ньому явищами дійсності зумовлюють зв'язок лексикології з іншими галузями знання як

лінгвістичними, тобто з граматикою, фонетикою, історією мови та стилістикою, так і нелінгвістичними: філософією, психологією, історією народу-носія цієї мови. Вивчаючи Лексикологію англійської мови, студенти вчаться не тільки правильно мислити і говорити, а також давати аналіз лінгвістичним явищам.

Отримані знання з даної дисципліни допоможуть студентам краще і глибше орієнтуватися в інших теоретичних курсах з даної спеціальності.

По завершенні цього курсу студент повинен:

- Вміти правильно і швидко працювати з різними джерелами з даної дисципліни.

- Володіти в належному ступені термінологічним апаратним мінімумом.

- Розуміти лінгвістичні явища, що вивчаються і правильно їх аналізувати.

- Вміти працювати зі словниками, описувати їх.

- Розуміти територіальні варіанти англійської мови.

Лексикологія-англійської-мови

Отже, курс Лексикологія англійської мови, крім надання студентам певних теоретичних знань, що стосуються лексики англійської мови, розрахований на формування у студента навичок: самостійно міркувати, зіставляючи різні точки зору і робити власні висновки і узагальнення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!