Роздрукувати сторінку

Університетські студії, як навчальна дисципліна

« Назад

Дана навчальна дисципліна включена в розділ Гуманітарний, соціальний і економічний основної освітньої програми.

Зміст цього міждисциплінарного курсу присвячено розкриттю провідної ролі освіти в розвитку суспільства і насамперед університетів як осереддя світської духовної культури.

діяльність-університетів

Курс дає знання соціокультурної діяльності університетів, розуміння спільного та особливого в феноменах європейських і українських університетів; висвітлюється створення і віхи розвитку університету як особливо цінного об'єкта культурної спадщини народів України.

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- Здатність розуміти специфіку роботи в умовах мультимедійного середовища, володіти методами і технологіями підготовки продукту в різних знакових системах (вербальної, аудіо, відео, графіка).

- Здатність брати участь у виробничому процесі виходу друкованого видання, теле, радіо-програми, мультимедійного апарату у відповідності з сучасними технологічними вимогами.

- Об'єктивно оцінювати власну творчість; оперативно готувати журналістські матеріали, використовуючи адекватні мовні та інші зображувально-виразні засоби з урахуванням типу ЗМІ і його аудиторії, прийнятими в ньому форматами, стандартами і технологічними вимогами в різних жанрах.

культурна-спадщина

В результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- розуміти роль науки в розвитку цивілізації, розуміти і вміти пояснити сутність соціокультурної ролі університетів у суспільстві, цілі та завдання гуманітаризації вищої освіти;

- володіти теоретичними знаннями про соціокультурне надбання і цінності університетської системи, про місце гуманітарних наук в освіті і світської духовної культури.

2. повинен вміти:

- орієнтуватися в структурах університетської освіти в Європі та України, ознайомитись з положенням університету в системі світових вищих навчальних закладів, з основними віхами його розвитку як центру науки, освіти, культури - мати елементарні навички аналізу соціокультурних та навчально-виховних ситуацій та процесів розвитку університету в контексті його історії.

3. повинен володіти:

- елементарними навичками аналізу соціокультурних та навчально-виховних ситуацій та процесів розвитку університету в контексті його історії;

- здібності аналізувати соціально значущі проблеми і процеси, готовність шанобливо і дбайливо ставитися до історичної спадщини та культурних традицій, толерантно сприймати соціальні, етнонаціональні, релігійні та культурні відмінності.

Самостійна робота студентів — один з найважливіших аспектів навчання.

Під час самостійної роботи студент знайомиться з матеріалами лекцій, практичних занять. Перед роботою з науковими працями (монографіями і статтями) слід ознайомитися з програмою, яка надає студенту основні положення читаного курсу. При вивченні дисципліни необхідно звернути увагу на ретельне фіксування лекцій, уважно ознайомитися з історією виникнення об'єкта дисципліни як наукового знання, тому що багато прийомів і методів, які використовуються в даний час, були сформульовані в процесі розвитку наукової складової науки і навчальної дисципліни. В процесі лекційних занять необхідно фіксувати матеріал, на практичних заняттях слід, використовуючи самостійно підготовлений матеріал, відповідати на питання, виступати з повідомленнями, також передбачається конспектування додаткової літератури як матеріалу для відповіді на контрольні питання.

Університетські-студії

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Левицький В.В., Кійко С.В., Левківська Г.П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Університетські студії» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!