Роздрукувати сторінку

Європейська інтеграція, як навчальна дисципліна

« Назад

Європейська інтеграція - це процес промислової, політичної, правової, економічної, соціальної та культурної інтеграції держав повністю або частково у Європі. Європейська інтеграція в першу чергу відбувається за рахунок Європейського Союзу та його політики.

Мета – ознайомити студентів основним змістом, метою та результатами європейської інтеграції, розвивати навички аналізу світових інтеграційних процесів, виховувати в дусі поваги до європейських цінностей і культури.

Європейська-інтеграція

Завдання курсу Європейська інтеграція:

- ознайомитися з історією зародження і розвитку європейської інтеграції;

- визначити її основні напрямки і принципи;

- ознайомитися з теоріями інтеграції;

- громадськими організаціями та офіційними установами, які займаються питаннями інтеграції;

- вивчити нормативно-правову базу з питань європейської інтеграції;

- визначити основний зміст поняття Європейський Союз;

- ознайомитися з принципами загального членства держав-членів Європейського Союзу;

- виявити найбільш інтегровані країни;

- визначити географічне охоплення європейської інтеграції;

- ознайомитися із організацією безпеки і співробітництва в Європі;

- з роботою Європейської асоціації вільної торгівлі, Європейського мовного союзу;

- визначити основні положення Європейської патентної конвенції, Хартії основних прав, Концепції єдиного правового простору для країн СНД і Європи;

- ознайомитися з поняттями економічна інтеграція, зона вільної торгівлі, Митний союз, єдиний ринок, єврозона, Фінансовий союз, шенгенська зона;

- виявити особливості інтеграції у різних сферах: соціально-політичній, освітній, дослідницькій, медичній, військовій, космічній та ін.;

- визначити перспективи і проблеми подальшої європейської інтеграції;

- визначити роль і місце України у вищезгаданому процесі та ін.

Європейський-Союз

Хід процесу багатонаціональної інтеграції в Європейське співтовариство/ союз визначається трьома течіями, що сходяться в певних точках: (а) збільшення числа учасників; (б) безперервне підвищення цілей шляхом переходу від одного етапу інтеграції до іншого; і (с) постійне збільшення ефективності і багатовекторності діяльності шляхом розробки загальної політики.

Процес європейської інтеграції почався у 1951 році в якості митного союзу щодо вугілля і сталі, куди входило шість країн.

Основні елементи процесу багатонаціональної інтеграції є загальною політикою, яка переслідує спільні цілі та спільні інтереси. Основними інтересами громадян держав-учасниць є підвищення їх добробуту. Загальна політика Європейського Союзу служить цим інтересам ефективно. Вони перетворили колишніх ворогів на партнерів.

Війна між членами Союзу стала немислимою і благополуччя своїх громадян значно збільшилося за рахунок постійного розвитку їх економіки і через велику кількість хорошої якості продукції та послуг всередині єдиного ринку. Крім того, загальна політика направлена на досягнення великого числа вторинних загальних цілей. Вони стежать за вільним обміном промисловими і сільськогосподарськими товарами між державами-членами, стимулюють і підтримують розвиток бідних регіонів Союзу, гарантують права громадян держав-членів подорожувати, жити і працювати там, де вони вибирають в межах території ЄС, полегшують доступ всіх громадян до універсальних банківських, страхових, телекомунікаційних та аудіовізуальних послуг, пропонованих на великому європейському ринку, зміцнили конкурентоспроможність європейської промисловості шляхом введення єдиних правил конкуренції та підтримки їх зусиль в області наукових досліджень і розробок, намагаються захистити навколишнє середовище і споживачів країн-членів. Звичайно, жодна зі стратегій ЄС не є досконалою, але всі вони знаходяться під постійним пильним наглядом загальних інститутів, і виправляються дуже часто, для того, щоб адаптуватися до нових потреб, які виникають з внутрішніх або зовнішніх причин.

ЄС

Таким чином, курс Європейська інтеграція, є актуальним як для розуміння загальних світових інтеграційних процесів, їх переваг і недоліків, так і у зв’язку з тим, що Україна стала на шлях європейської інтеграції.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!