Роздрукувати сторінку

Актуальні проблеми педагогіки, як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальні проблеми педагогіки – це галузь педагогіки, яка вивчає основи сучасної педагогіки, її проблеми та досягнення.

Об’єктом курсу є сучасна педагогічна наука.

Актуальні-проблеми-педагогіки

У становленні та формуванні учителя велике місце належить педагогічній науці. Від того, якою мірою він володіє всім накопиченим науковим потенціалом педагогічної науки, залежить рівень його професійної зрілості. Щоб виконати поставлені перед школою завдання, вчителю необхідно володіти глибоким науково-матеріалістичним світоглядом, високим рівнем теоретико-педагогічного мислення, педагогічної культури та ерудиції. Останнім часом в педагогіці накопичився великий обсяг наукових відомостей, знань, концептуальних систем.

Предметом навчальної дисципліни є проблеми, зміст, суть, розвиток та особливості сучасної педагогіки.

Метою навчальної дисципліни Актуальні проблеми педагогіки є ознайомлення студентів з проблемами сучасної освіти, досягненнями світової педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, узагальнення накопичених педагогічних знань.

Завданнями курсу є:

- Формування науково-матеріалістичного світогляду майбутнього вчителя.

- Підвищення рівня теоретико-педагогічного мислення.

- Знайомство студентів з загальним станом педагогічної науки і її основними проблемами.

- Подання педагогіки як сукупності педагогічних теорій, упорядкованих на основі законів діалектичної і формальної логіки.

В основу відбору змісту курсу покладено такі принципи:

- Принцип науковості, що передбачає висвітлення змісту курсу з позицій сучасної науки, в зіставленні різних підходів;

- Принцип міждисциплінарного підходу, що дозволяє інтерпретувати педагогічні теорії з позицій окремих галузей наукових знань;

- Принцип історизму, що вимагає розгляду педагогічних теорій в ракурсі суспільно-історичного розвитку.

Освіта

В результаті вивчення курсу, студент повинен знати: методологічні основи педагогіки; фактори становлення педагогічних теорій; актуальні проблеми та шляхи розвитку педагогічних систем.

Курс Актуальні проблеми педагогіки – важлива частина всієї системи підготовки студентів педагогічного профілю.

Зміст курсу включає:

- Характеристику організаційних основ освіти.

- Питання профілізації освіти.

- Проблеми підвищення ефективності педагогічних досліджень.

- Організацію проектної діяльності.

- Міждисциплінарний підхід в педагогічній науці.

- Наукове обгрунтування шляхів, засобів підвищення якості освіти.

- Проблеми оновлення технологій навчання.

- Проблеми соціалізації, виховання студентської молоді.

- Підготовку педагогічних кадрів.

- Проектування професійної кар'єри молодого спеціаліста, зміст, функції професійної педагогічної діяльності.

Педагогічна-наука

Курс Актуальні проблеми педагогіки тісно пов'язаний з іншими педагогічними та суміжними наукам. Зокрема, з віковою педагогікою, історією педагогіки, психологією, філософією та ін.

Отже, навчальна дисципліна Актуальні проблеми педагогіки є однією з основних в системі педагогічних дисциплін. Адже висвітлює нагальні проблеми педагогіки і дозволяє підготуватися студентам до практичного втілення своїх знань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!