Роздрукувати сторінку

Музичне виховання, як навчальна дисципліна

« Назад

Музичне виховання молодших школярів набуває все більшої актуальності. Зміна ціннісних орієнтацій в сучасному соціумі призводить до збитків внутрішнього духового світу людини. Сучасний освітній процес вимагає активізації таких підходів, форм і методів, які сприяють активному залученню підростаючого покоління до вищих загальнолюдських цінностей.

Курс Музичне виховання – вивчає теоретичні засади методики музичного виховання молодших школярів.

курс-Музичне-виховання

Метою освоєння дисципліни Музичне виховання є - актуалізація у майбутніх педагогів проблем збереження психоемоційного здоров'я дошкільників на основі розвитку емоційної саморегуляції в умовах занять основами музично-естетичної діяльності.

Завдання курсу Музичне виховання:

- визначити провідні засади і основи музичного виховання;

- формування і розвиток у студентів музично-педагогічних навичок і умінь, їх закріплення в ході практичних занять;

- формування інтересу до музичної роботі з дітьми в єдності з особистим естетичної потребою.

Дана дисципліна тісно пов'язана з педагогікою, психологією, естетикою, фізіологією і ін. Головними гранями між цими дисциплінами є основні концептуальні положення про естетичну природу музичного мистецтва і його вплив на дитину. Навчальні заняття бажано будувати на основі комплексного і індивідуального підходів до вивчення особливостей музичної мови і методики її освоєння молодшими школярами.

У результаті освоєння курсу Музичне виховання студенти повинні:

-- Знати:

• теорію і історію українського музичного виховання;

• систему форм і методів музичного виховання і розвитку молодших школярів;

• психофізіологічні особливості молодших школярів;

• зміст дитячого та класичного репертуару.

-- Вміти:

• аналізувати здатності і можливості дитини;

• визначати продуктивний зміст музичного виховання;

• організовувати реалізацію програм з музичного виховання і розвитку дітей;

• планувати і проводити заняття, заходи щодо музичного виховання молодших школярів;

• організувати культурно-виховний простір освітнього закладу.

-- Володіти:

• навичками адекватної самооцінки своєї діяльності і оцінки діяльності дітей;

• способами встановлення контактів і підтримки взаємодії з суб'єктами освітнього процесу в умовах освітнього середовища (батьками, педагогами, керівниками освітніх установ та ін.);

• способами вдосконалення професійних знань і умінь і шляхом використання можливостей культурного та інформаційного середовища освітньої установи, регіону, країни;

• способами здійснення педагогічної підтримки дітей в освітньому процесі музичного виховання;

• професійними основами мовної. комунікації з використанням термінології даної дисципліни.

-- Демонструвати здатність і готовність:

• працювати з дітьми по формуванню у них музичної культури, духовно-моральних цінностей і патріотичних переконань засобами музики;

• до співпраці з суб'єктами систем додаткової освіти та соціального оточення дітей;

• до постійної самоосвіти, саморозвитку і підвищенню професійної кваліфікації.

Музичне-виховання

Таким чином, даний курс орієнтує майбутніх вчителів початкових класів на викладацький і культурно-просвітницький вид професійної діяльності з метою розвитку насамперед духовного потенціалу учнів за допомогою музики.

Якщо ви зіткнулись з труднощами написання курсової чи будь-якої іншої наукової роботи, звертайтесь за допомогою до центру КУРСОВІКС і ми виконаємо цю роботу за Вас. Замовити курсову чи есе з курсу Музичне виховання можна в ІЦ Курсовікс!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!