Роздрукувати сторінку

Історія зарубіжної та української культури, як навчальна дисципліна

« Назад

«Історія зарубіжної та української культури» – один з провідних предметів циклу гуманітарних дисциплін, оскільки дозволяє ознайомитися з історією культури вітчизни, відкрити для кожної молодої людини цінності минулих поколінь, усвідомити сучасні культурні процеси і усвідомити необхідність активного творення сучасної культури.

Курс спрямований на вироблення у майбутніх фахівців загальнокультурного базису для засвоєння спеціальних дисциплін, на підготовку студентської молоді до орієнтації у сучасному інформаційному світі і осмислення його як багатовимірного поєднання найрізноманітніших культурних досягнень людства, на взаєморозуміння, продуктивне спілкування і співпрацю представників різних культур.

Історія-зарубіжної-та-української-культури

Мета курсу - навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в основних формах існування та напрямки розвитку української та зарубіжної культури в контексті світової, забезпечити студентів знаннями про провідні підходи і методи пізнання теоретичних і феноменологічних аспектів вітчизняної і світової культури.

Завдання курсу. У відповідності з Державним освітнім стандартом в даному курсі об'єднані питання теорії та історії української та зарубіжної культури. В завдання курсу входить розібратися у функціях та механізмах існування культури, розглянути головні історичні етапи розвитку світової культури та культури України, познайомитися з основними досягненнями вітчизняної культури, глибше зрозуміти її цінності, виробити готовність до діалогу з представниками інших культур, орієнтуватися в різних стилістичних напрямках художньої культури в Україні.

Освоєння курсу «Історія зарубіжної та української культури» повинно сприяти:

- формуванню у студентів власного світогляду, системи ціннісних орієнтацій;

- реалізації творчих можливостей, розкриття індивідуальності студента;

- розвитку вмінь аргументовано формулювати і відстоювати власне бачення розглянутих проблем.

історія-культури

Студент в результаті вивчення курсу має:

-- Знати:

- сенс категорії «культура», структуру та функції культури, сутність основних підходів до вивчення культури, принципи взаємодії світової та національних культур;

- основні форми існування української культури в контексті світової на різних етапах історичного розвитку;

- регіональну специфіку та етапи розвитку культури на території України;

- творчість провідних діячів української культури.

-- Вміти:

- аналізувати основні проблеми соціокультурного процесу і конкретні явища культури;

- працювати з культурологічною літературою;

- вільно викладати матеріал культурологічної проблематики;

ознайомитися:

- з основними фактами соціокультурного процесу на території України;

- зі специфікою художніх методів в культурі України в різні історичні епохи.

Студенти, які прослухали курс, повинні знати:

– сутнісні поняття і терміни курсу «Історія зарубіжної та української культури»;

– основні періоди і головні події української культури, видатних її представників, їх твори, твори мистецтва та ін.;

– загальну характеристику провідних ідейно-художніх течій і стилів української культури;

– етапи розвитку культури Слобідської України та їх загальну характеристику;

– проблеми та перспективи розвитку української культури на рубежі тисячоліть.

Студенти, які вивчили дану дисципліну, повинні вміти:

– орієнтуватися в історії, традиціях і звичаях української культури;

– визначати стилістичну приналежність відповідних культурних явищ;

– дискутувати з приводу сучасних культурологічних явищ;

– реферувати літературу з історії української культури.

сучасні-культурні-процеси

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Розін В.М., Шпенглер О., Меггерс Б. Дж. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Історія зарубіжної та української культури» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!