Роздрукувати сторінку

Грузинське народне хореографічне мистецтво, як навчальна дисципліна

« Назад

В основі програми курсу «Грузинське народне хореографічне мистецтво» лежить ідея поетапного, ступеневого освоєння танцювальних традицій народів Грузії. Головним інструментом в цьому захоплюючому процесі пізнання виступає танець. Методика даної програми спирається на великий сценічний досвід і результати багаторічного вивчення танцювальних традицій грузинської культури.

Предмет «Грузинське народне хореографічне мистецтво» сприяє гармонійному розвитку студентів, вчить їх красі і виразності рухів, формує їх фігуру, розвиває фізичну силу, витривалість, спритність і сміливість. Завдяки знайомству з різними стилями народного танцю, поваги до культурної спадщини, склалася певна система викладання, яка допомагає вихованцям швидко оволодіти основами обраного хореографічного напрямку. У програму закладена ідея залучення студентів до танцювальної культури з допомогою навчання їх основам народного танцю і розумної імпровізації без порушення малюнка танцю.

грузинська-хореографія

Цілі програми: художньо-естетичне виховання і культурний розвиток студентів за допомогою знайомства з різними напрямками та стилями грузинської хореографії, її історією та географією танцювального мистецтва.

Завдання програми:

- прищепити дітям любов до народної хореографії сформувати необхідні для занять здібності (витривалість, концентрацію, увагу, вміння орієнтуватися в просторі);

- сформувати у дітей танцювальні здібності: розвинути почуття ритму, емоційну чуйність на музику, танцювальну виразність, координацію рухів, орієнтування в просторі, виховати художній смак, інтереси;

- навчити елементам національного танцю, з'єднання їх в зв'язки і комбінації та вміння виконувати їх в різних послідовностях;

- навчити вихованця використовувати ці зв'язки для побудови танцю;

- виховати повагу до професійної діяльності інших людей;

- прищепити повагу до виконавського мистецтва інших вихованців.

На всіх рівнях навчання першорядна увага приділяється роботі з технікою грузинського танцю, правильному виконанню вправ і роботи з музичним матеріалом. На протязі всього часу навчання приділяється увага розвитку творчих здібностей студентів, інтересу до національного хореографічного мистецтва, а також бажанням займатися в колективі. У процесі занять з вихованцями проводиться виховна робота, виробляються правила поведінки в житті, на сцені і в залі для глядачів.

Грузинське-народне-хореографічне-мистецтво

Особливістю підготовчого рівня навчання є точне повторення запропонованого танцювального матеріалу і обов'язкове підкорення музичним канонам. Завдяки виконанню цих умов вихованець підготує собі грамотну технічну базу і виробить чіткість виконання і сприйняття музичного матеріалу. На основному рівні навчання особлива увага приділяється розвитку фізичних здібностей (крок, гнучкість, стрибок, пластичність) і музичних даних (слух, музична виразність рухів) вихованців, а також розвитку індивідуальної манери виконання. На творчому рівні навчання, найбільш широко розкриваються і відточуються технікою грузинського танцю, пластична і музична виразність, творче мислення.

Знайомство з танцем бажано починати з витоків – з техніки класичного танцю (розігрів у верстата і танцювальна частина на середині залу). Це дозволяє одночасно знайомитися з основами хореографії і осягати культуру національного танцю. В якості музичного супроводу краща робота з акомпаніатором, що, безсумнівно, полегшить знайомство з основами музики: музичним розміром, темпом, характером. Однак методичний музичний матеріал, застосовуваний для роботи, дозволяє обходитися компакт-дисками із записом уроків класичного танцю.

Навчання на всіх рівнях проводиться груповим методом з метою коригування вміння і навичок юних танцюристів, а також для підготовки більш успішних учнів до участі в концертах та конкурсах, і роботі зі слабкими вихованцями. Програмою заплановано як внутрішні концерти і конкурси, так і виїзні; можливі й закордонні виступи.

У державному стандарті з предмету «Грузинське народне хореографічне мистецтво» зазначається, що в результаті навчання студент повинен:

- Знати: завдання, програмний зміст і методи навчання хореографії; принципи розвитку художньо-творчих здібностей, особистісних якостей і рис характеру, методи проведення занять; закономірності формування професійних здібностей, засоби і способи розвитку виразності; правила виконання і викладання рухів і комбінацій з техніки грузинського танцю; концепцію визначальної ролі власної діяльності в розвитку особистості стосовно до процесу хореографічного навчання; принципи побудови уроку хореографії.

- Вміти: давати психологічну характеристику особистості; інтерпретацію власного психічного стану; використовувати результати психологічного аналізу особистості в інтересах підвищення ефективності роботи; співвідносити обсяги змісту навчальних завдань з віковими та професійно-фізичними здібностями; використовувати мовлення викладача як один з основних прийомів навчання; розвивати зорове сприйняття, уяву, просторове мислення, пам'ять, почуття і естетичне сприйняття у студента; працювати з різними джерелами.

танцювальні-традиції

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: С.І. Бекіна, Є.П. Ломова, Є.Н. Соковніна та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Грузинське народне хореографічне мистецтво» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!