Роздрукувати сторінку

Дошкільна освіта, як навчальна дисципліна

« Назад

В Україні добре розвинена система дошкільної освіти. І хоча вона не є обов'язковою, більшість малюків, перш ніж піти в школу, відвідують дитячі дошкільні установи.

Дошкільна освіта – це навчальна дисципліна, яка містить систематизовані наукові знання про розвиток дітей дошкільного віку, систему дошкільних закладів і установ, методи та засоби навчання та виховання.

ДНЗ

Цей предмет є найважливішим в системі підготовки вихователів, методистів дошкільної освіти. Знання основ дошкільної освіти необхідно майбутнім фахівцям для успішного вирішення завдань сучасної дошкільної освіти, ефективної інноваційної діяльності, побудови розвиваючого середовища в дошкільних установах, ефективного управління освітнім процесом.

Метою дисципліни – є формування у студентів педагогічного світогляду, цілісного уявлення про теоретичні основи, сутність, структуру, компоненти процесів виховання і навчання дітей дошкільного віку, психолого-педагогічні особливості розвитку дітей дошкільного віку.

Цей курс тісно пов'язаний з педагогікою і психологією.

Дошкільна-освіта

Основні завдання курсу:

- підготовка кваліфікованих педагогів, здатних на практиці здійснювати процес навчання і виховання дітей дошкільного віку;

- оволодіння способами організації ігрової та продуктивних видів діяльності, спілкування і взаємодії дітей з однолітками і дорослими, взаємодії з батьками вихованців, організації освітнього середовища;

- реалізація індивідуального маршруту досягнень педагога;

- формувати у студентів систему знань про сутність, зміст, завдання, методи, технології, педагогічних систем процесу виховання, специфіку виховання дітей дошкільного віку, психолого-педагогічних умов їх виховання;

- розвивати вміння моделювати освітній процес відповідно до сучасної концепції дошкільного виховання, сучасними типами навчання і технологіями виховання;

- сформувати навички взаємодії з дітьми згідно особистісно-орієнтованої моделі навчання і виховання, аналізу сучасних дидактичних систем і технологій;

- виховувати гуманістичну спрямованість особистості студентів, їх педагогічну рефлексію;

- формувати у студентів уявлення про гуманістичну сутність педагогічного процесу, сучасних педагогічних парадигм, про специфіку дошкільної освіти, психолого-педагогічні умови розвитку дітей дошкільного віку;

- формувати у студентів уявлення про сучасні педагогічні системи, технології, інноваційні процеси, підходи до побудови предметно-розвиваючого середовища в ДНЗ;

- розвивати вміння моделювати освітній процес відповідно до сучасної концепції дошкільного виховання;

- сформувати навички взаємодії з дітьми в особистісно-орієнтованої моделі, аналізу сучасних педагогічних систем і технологій;

- виховувати гуманістичну спрямованість особистості студентів, їх педагогічну рефлексію.

дошкільні-заклади

Таким чином, вивчення дисципліни Дошкільна освіта дає студентам можливість сформувати основні компетенції в області вирішення завдань навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку, заснованих на сучасних знаннях в галузі педагогіки і психології розвитку, основ психології освіти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!