Роздрукувати сторінку

Загальна теорія перекладу, як навчальна дисципліна

« Назад

Переклад старий як мова, для різних мовних спільнот він є обов'язковим для їх взаємодії. Від перекладу як незамінної діяльності виникли різні теорії і теоретичні роздуми, щоб зробити його правильним і направити у відповідне русло. Всі підходи до перекладацької інтерпретації засновані на загальних або конкретних теоріях. Серед загальних теорій перекладу слід зазначити: теорію інформації, теорію рівнів еквівалентності, ситуаційну, семантичну, регулярних відповідностей , трансформаційну теорії перекладу.

Історично, теорії перекладу почали розробляти ще римляни.

Поглиблене дослідження перекладу почалося другій половині ХХ століття. Його ще називають теорією перекладу, наукою перекладу та ін.

Загальна-теорія-перекладу

Навчальний курс Загальна теорія перекладу – вивчає загальні закономірності та принципи перекладу.

Об'єкт дисципліни Загальна теорія перекладу – загальні принципи, характерні для перекладу з будь-якої мови.

Предмет – особливості та зміст процесу перекладу.

Мета дисципліни Загальна теорія перекладу – ознайомити студентів із категоріями та загальними принципами процесу перекладу, його проблематикою та змістом, розвивати мовну культуру студентів, виховувати прагнення до вивчення мов.

Завдання предмету Загальна теорія перекладу:

- ознайомлення з історією виникнення загальної теорії перекладу як науки;

- вивчення основних понять і термінів курсу;

- визначення відповідних перекладів для максимально широкого кола текстів;

- дати уявлення про процес перекладу;

- вивчити основні принципи перекладацької діяльності;

- ознайомлення із провідними способами та основними видами перекладу;

- визначення ролі загальної теорії перекладу серед інших дисциплін;

- виявлення значення перекладу в культурному розвитку світу;

- набуття навичок аналізу та об’єктивного оцінювання відповідності та якості перекладу.

Після завершення курсу студенти повинні знати:

- основи, головні положення перекладу як засобу міжмовного спілкування та комунікації;

- основні поняття перекладу;

- актуальні стилістичні, лексико-семантичні та прагматичні проблеми перекладу та імовірні шляхи їх подолання;

- нормативні засади загального перекладу та основи перекладацьких стратегій.

Загальна теорія перекладу має відношення до всіх перекладів загалом. Вона дає теоретичне пояснення і визначає основні принципи спеціальних і часткових теорій перекладу.

перклад

Тобто це універсальна теорія, яка займається перекладацькими категоріями і явищами, які властиві всім видам перекладу.

Курс Загальна теорія перекладу тісно пов'язаний з такими предметами як: література, філологія, інформатика, історія, лінгвістика, філософія, семіотика, термінологія, аналіз художнього тексту, іноземна мова, стилістика та ін.

Таким чином, навчальна дисципліна Загальна теорія перекладу дає загальне уявлення про переклад як такий, про його методи, категорії, основні принципи незалежно від мови перекладу. Вивчення курсу розвиває та вдосконалює творчі здібності та перекладацькі навички студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!