Роздрукувати сторінку

Реабілітаційна педагогіка, як навчальна дисципліна

« Назад

Багате і багатогранне за своїм змістом поняття «реабілітація» раніше використовувалося переважно в медико-соціальному аспекті, тому деякі сучасні дослідники ототожнюють реабілітаційну педагогіку з лікувальною та корекційною педагогікою.

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Реабілітаційна педагогіка» – історичні аспекти, а також теоретико-методологічні засади соціальної реабілітації напрями комплексної реабілітації та основи соціальної інтеграції інвалідів та інших категорій осіб з обмеженнями життєдіяльності; технології соціальної реабілітації різних категорій осіб, а також роль та участь в ній професійних соціальних працівників.

Реабілітаційна-педагогіка

Мета вивчення курсу – формування у студентів знань про соціальну реабілітацію як основи соціальної інтеграції осіб з обмеженнями життєдіяльності; опанування майбутніми професійними соціальними працівниками теоретичними знаннями і практичними навичками в організації та проведенні соціальної реабілітації інвалідів, а також інших категорій осіб з обмеженнями життєдіяльності, а також осіб при зміні їх соціального статусу.

«Реабілітаційна педагогіка» являє собою самостійну дисципліну, яка виступає складовою частиною освітньої програми за напрямом підготовки «Соціальна робота» і є дисципліною за вибором студентів професійного циклу дисциплін робочого навчального плану.

Цілі дисципліни:

- оволодіння майбутніми професійними соціальними працівниками теоретичними знаннями і практичними навичками в організації та проведенні соціальної реабілітації інвалідів, а також інших категорій осіб з обмеженнями життєдіяльності, а також при зміні їх соціального статусу. За результатами вивчення дисципліни «Реабілітаційна педагогіка» бакалавр соціальної роботи повинен знати: основні принципи і норми міжнародного права у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів та інших категорій осіб з обмеженнями життєдіяльності; організацію та нормативно-правове забезпечення медико-соціальної експертизи; принципи та порядок формування індивідуальної програми реабілітації інваліда; основні принципи та напрямки медико-соціальної реабілітації; організацію соціальної реабілітації інвалідів та інших категорій з обмеженнями життєдіяльності; структуру і зміст соціальної реабілітації різних категорій осіб з обмеженнями життєдіяльності; структурно-функціональні моделі установ, що здійснюють соціальну реабілітацію інвалідів та інших категорій осіб; принципи створення доступного (безбар'єрного) середовища життєдіяльності для різних категорій осіб з обмеженнями життєдіяльності; місце і роль професійного соціального працівника в організації та проведенні соціальної реабілітації.

реабілітація-інвалідів

-- Вміти:

- розробляти програму соціальної реабілітації для різних категорій осіб з обмеженнями життєдіяльності; організувати заходи в рамках соціальної реабілітації різних категорій осіб в соціальних установах; взаємодіяти з різними установами та організаціями, фахівцями, які здійснюють соціальну реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності;

- виконувати роль координатора в рішенні проблем організації та проведення соціальної реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності.

-- Володіти:

- навичками діагностики соціальних проблем осіб з обмеженнями життєдіяльності; технологіями профілактики соціальної дезадаптації інвалідів та інших категорій осіб з обмеженнями життєдіяльності; навичками роботи в бригаді фахівців з організації та проведення соціальної реабілітації різних категорій з обмеженнями життєдіяльності.

В результаті вивчення дисципліни «Реабілітаційна педагогіка» у студента повинні бути сформовані наступні компетенції:

- Готовий до посередницької, соціально-профілактичної, консультативної та соціально-психологічної діяльності з проблем соціалізації, абілітації і реабілітації.

- Володіє технологіями медико-соціальної експертизи, абілітації та реабілітації інвалідів.

- Здатний самостійно здійснювати координацію діяльності по виявленню осіб, які потребують соціального захисту, медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів.

- Здатний брати участь у реалізації соціальної роботи щодо організації заходів соціального сервісу, дозвіллєвих та реабілітаційних програм, охорони материнства і дитинства.

- Готовий до організації медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів, соціальної допомоги людям, що знаходяться в умовах надзвичайних ситуацій.

соціальна-реабілітація

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Пузин С.Н., Лаврова Д.І., Храпиліна Л.П., Чепурний А.Г. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Реабілітаційна педагогіка» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!